współczynnik podziału zwrot ver2.1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

PRAWO PODZIAŁU NERNSTA. WYZNACZANIE STAŁEJ RÓWNOWAGI REAKCJI I2+ I- ↔ I3- Skład zespołu wykonującego doświadczenie:
Agata Przeradzka
Żaneta Rucińska
Przemysław Paszkiewicz
Ocena z przygotowania
Ocena ze sprawozdania
Celem pomiarów było wyznaczenie współczynnika podziału oraz stałej równowagi dla reakcji przebiegającej w roztworze wodnym: I2+ I- ↔ I3- Wstęp teoretyczny
Stałą równowagi reakcji można wyznaczyć za pomocą prawa podziału Nernsta, w którym wykorzystuje się przybliżenia nieskończenie wielkie dla stężeń dwóch faz rozpuszczalnika, jakimi w naszym ćwiczeniu jest woda i heksan. Współczynnik podziału wyraża się wtedy wzorem:
Stała równowagi reakcji zależy od temperatury dlatego też doświadczenie powinno być wykonane w tych samych warunkach. Dla naszej reakcji ogólna stała dysocjacji dana jest wzorem:
- stężenie standardowe 1 mol/dm3 - stężenie jodu w kompleksie
Po uwzględnieniu współczynnika podziału można wyznaczyć stałą dysocjacji ze wzoru:
- całkowite stężenie jodu w warstwie wodnej-wolnego i związanego w kompleks
Sprzęt użyty w doświadczeniu:
Kolby stożkowe Pipety
Odczynniki:
roztwór jodu w heksanie
woda destylowana
0,01 M roztwór Na2S2O3 - titrant
0,1 M roztwór KI
roztwór skrobi
Wykonanie doświadczenia
Wyznaczenie współczynnika podziału
Do pierwszej kolby stożkowej z korkiem odmierzamy 20 cm3 roztworu jodu w heksanie i 150cm3 wody destylowanej; do drugiej 20 cm3 roztworu jodu i 200 cm3­ wody destylowanej.
Kolby wytrząsamy przez ok. 10 minut.
Po 20 minutach oddzielamy warstwy i przelewamy je do nowych naczyń po 50cm3 warstwy wodnej i po 2cm3 warstwy organicznej.
Miareczkujemy 0,01 M roztworem Na2S2O3 dodając pod koniec miareczkowania ok. 0,5 cm3 roztworu skrobi
Każdy pomiar wykonujemy dwukrotnie.
Wyznaczanie stałej równowagi
Do pierwszej kolby stożkowej z korkiem odmierzamy 20 cm3 roztworu jodu w heksanie i 40 cm3 0,1 M KI; do drugiej 20 cm3 roztworu jodu, 20 cm3 0,1 M KI i 20 cm3­ wody destylowanej.
Kolby wytrząsamy przez ok. 10 minut.
Po 20 minutach oddzielamy warstwy i przelewamy je do nowych naczyń po 5cm3 każdej warstwy
Miareczkujemy 0,01 M roztworem Na ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz