Sprawozdanie - stała równowagi reakcji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdanie - stała równowagi reakcji - strona 1 Sprawozdanie - stała równowagi reakcji - strona 2 Sprawozdanie - stała równowagi reakcji - strona 3

Fragment notatki:

Sprawozdanie z ćwiczenia:
Wyznaczanie stałej reakcji .
Wydział
Chemiczny
Dzień/godz.
środa/ 1215-1600
Data 26.11.2003
Nazwisko i imię
1. Justyna Krajewska
2. Anna Miszczak
3. Michał Irach
Ocena z przygotowania
Ocena z sprawozdania
Prowadzący
Imię i nazwisko
1.Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest wyznaczenie stałej równowagi reakcji przebiegającej w roztworze wodnym metodą podziałową:
gdzie Kc - stała równowagi, - stężenia reagentów, C0 - stężenie (molalność) standardowe
2.Wykonanie ćwiczenia
Wyznaczenie współczynnika podziału
do jednej erlenmajerki z korkiem odmierzamy 20 cm3 roztworu jodu w heksanie i 150cm3 wody destylowanej; do drugiej 20 cm3 roztworu jodu i 200 cm3­ wody destylowanej. Wytrząsamy kolbki przez około 10 minut, co pewien czas odkrywając korki, aby się nie zassały i zawartość przelewamy do rozdzielaczy.
po około 20 min. Oddzielamy warstwy wodne, przelewając je do suchych naczyń. Miareczkujemy 0,01 M roztworem Na2S2O3 obie warstwy wodne, biorąc do miareczkowania po 50 cm3 roztworu. Pod koniec miareczkowania dodajemy 0,5 cm3 roztworu skrobi. Miareczkowania te, jak i nastepne wykonujemy po 2 razy.
Pobieramy z rozdzielacza 2 cm3 fazy organicznej, dodajemy ok. 10 cm3 roztworu KI w celu utworzenia kompleksu i miareczkujemy 0,01 M roztworem Na2S2O3 do całkowitego odbarwienia?? W czasie miareczkowania mieszamy energicznie, miareczkujemy powoli, czekając co pewien czas po kilka minut. Pod koniec miareczkowania dodajemy ok. 0,5 cm3 roztworu skrobi. Podobnie postępujemy z warstwą organiczną z drugiego rozdzielacza.
Wyznaczenie stałej równowagi
Do jednej erlenmajerki z korkiem odmierzamy 20 cm3 nasyconego roztworu jodu w heksanie i 40 cm3 0,1 M KI; do drugiej zaś 20 cm3 roztworu jodu, 20 cm3 0,1 M KI i 20 cm3 H2O. Wytrząsamy roztwory przez około 10 min., uchylając co pewien czas korki i przelewamy do rozdzielaczy
Po około 20 min. Zlewamy warstwy wodne do suchych kolbek i miareczkujemy jak przy wyznaczaniu współczynnika podziału, biorąc po 5 cm3 roztworu
Miareczkujemy obie warstwy organiczne analogicznie jak przy wyznaczaniu współczynnika podziału biorąc po 5 cm3 roztworu
3.Opracowanie wyników
Wyznaczamy współczynnik podziału jodu pomiędzy rozpuszczalnik organiczny i wodę.
Aby wyznaczyć współczynnik podziału korzystamy z prawa podziału Nernsta, które wiąże ze sobą stężenia substancji rozpuszczonej (w naszym przypadku I2) w dwu nie mieszających się cieczach.


(…)

…:
gdzie k - współczynnik podziału, Co(I2) - stężenia jodu w warstwie organicznej, Cw(I2) - stężenie jodu w warstwie wodnej
Jod zawarty w próbce reaguje z dodanym roztworem jodku potasu według reakcji:
Powstały w wyniku reakcji jest wiązany w kompleks, który jest następnie miareczkowany:
Liczba moli jonów jest równa liczbie moli , więc zachodzi równość:
gdzie C1 - stężenie molowe Na2S2O3 [mol/dm3], V1 - objętość Na2S2O3 [dm3], C2 - stężenie molowe I2 [mol/dm3], V2 - objętość I2 [dm3]
Po przekształceniach równanie przyjmuje postać:
Do wzoru można podstawić objętości w cm3, gdyż jednostki upraszczają się w trakcie obliczeń i stężenie otrzymujemy w mol/dm3 Próbka 1: Próbka 2: Próbka 3: Próbka 4: Średnia wartość stężenia jodu w warstwie organicznej wynosi: Obliczenia dla warstwy wodnej.
Jod znajdujący…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz