Miłość i odpowiedzialność

Pedagogika nieautorytarna Gordon

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria wychowania
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2107

się na wzajemnym poszanowaniu potrzeb, na miłości  i odpowiedzialności - proponuje program treningu dla rodziców...

Faszyzm-założenia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 777

- w płaszczyźnie politycznej, a nie ideowej - krytyka chrześcijańskiej miłości bliźniego, odpowiedzialności...

Etyka personalistyczna Karola Wojtyły

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Etyka
Pobrań: 182
Wyświetleń: 4550

”, w: „Stworzeni...”, Tamże, s.166. K.Wojtyła, „Miłość i odpowiedzialność”, Kraków 1962, s.31. K.Wojtyła, „Miłość...

Emmanuel Mounier

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1099

przede wszystkim w takich pracach, jak: Miłość i odpowiedzialność oraz Osoba i czyn. Według Wojtyły, osoba ludzka realizuje...

Pedagogika personalistyczna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Bogusław Ludwig
 • Współczesne kierunki pedagogiki
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1708

do miłości i ponoszenia odpowiedzialności. Człowiek jest czymś więcej niż tylko całością o charakterze...

Filozofia dialogu i personalizm

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Alicja Żywczok
 • Antropologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2569

filozoficzne (1969 r.) - „Miłość i odpowiedzialność” - 14 encyklik papieskich - m.in. „Evangelium Vitae...

Fenomenologia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Stanisław Wojcieszek
 • Historia etyki
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1617

o tematyce etycznej - Miłość i odpowiedzialność z 1960 roku oraz Osoba i czyn z 1969 roku. Por. J. Galarowicz...

Rodzaje nauk, dedukcja, indukcja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Filozofia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2688

chrześcijańskiej w oparciu o M. Schellra; „Miłość i odpowiedzialność”, „Osoba i czyn”. Czyn – sprawstwo kierownicze...