Pedagogika nieautorytarna Gordon

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2107
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pedagogika nieautorytarna Gordon - strona 1 Pedagogika nieautorytarna Gordon - strona 2

Fragment notatki:


PEDAGOGIKA NIEAUTORYTARNA    Thomas Gordon   THOMAS GORDON -  Amerykański pedagog i psychoterapeuta , autor bestsellerowych poradników dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, w których przedstawia swoją koncepcję symetrycznych stosunków  międzyludzkich  „bez zwycięzców i bez pokonanych ”. -  Od 1962 pracował w Kalifornii nad programem szkolenia dla rodziców w zakresie nabywania partnerskich umiejętności wychowywania własnych dzieci (Wychowanie bez porażek), które przysporzyły mu międzynarodowej sławy. -  W efekcie powstało w USA ponad 200 ośrodków szkoleń dla rodziców które ukończyło kilkaset tysięcy matek i ojców oraz szeroki ruch społeczny - Stowarzyszenie „Wychowanie bez porażek” -  Ogromna popularność tej koncepcji sprawiła, że powstają specjalne Ośrodki Kształcenia Gordonowskiego, w których prowadzone są różnorakie kursy.     -  Pedagogia Gordona („bez zwycięzców i bez pokonanych”) opiera się  na teorii równoważnych (symetrycznych) stosunków interpersonalnych między ludźmi , w tym także między dorosłymi (wychowawcami) a dziećmi czy młodzieżą. Każdy w tych relacjach musi być traktowany podmiotowo, z pełnym poszanowaniem jego praw i potrzeb. - cele wychowania  wyprowadza ze sposobu postrzegania dziecka (dziecko  to człowiek w pełnym tego słowa znaczeniu ); dziecko nie stanowi własności rodziców, jest indywidualnością, ma własne życie i tożsamość. Do  celów wychowania  Gordon zalicz m.in.: autonomię, niezależność, twórczość samodzielność w radzeniu sobie i rozwiązywaniu problemów autentyzm w wyrażaniu uczuć umiejętność współpracy z innymi zdolność do odpowiedzialności za siebie, samozdyscyplinowania Naczelnym celem jest: szeroko rozumiany  rozwój dziecka , który wynikać ma z własnego potencjału osobowościowego, a nie jakichś nakazów czy odgórnych autorytetów; jeszcze innym celem  jest umożliwienie dziecku polubienia i zaakceptowania siebie.   -  Istotą przesłania pedagogii Thomasa Gordona jest to, iż czynnikiem decydującym o powodzeniu wychowania jest  uzewnętrznianie konfliktów, traktowanie ich w sposób naturalny, jako coś pozytywnego. Gordon proponuje metodę radzenia sobie z nieuniknionymi konfliktami,  aby żadna ze stron nie zwyciężała i nie była w nich pokonana . Metoda ta zwana jest  „metodą bez porażek ”, lub inaczej „trzecią metodą”. Jest to  metoda bez stosowania siły, obie strony zwyciężają, ponieważ rozwiązanie musi zadowolić obie stron y. Strona rodzicielska prosi dziecko by starało znaleźć takowe rozwiązanie razem z nimi (rodzicami J ). 6 faz rozwiązywania konfliktów: 1. rozpoznanie i nazwanie konfliktu 2. poszukiwanie możliwych rozwiązań 3. krytyczna ocena projektów rozwiązań 4. wybór najlepszego rozwiązania 5. opracowanie sposobów wdrożenia tego rozwiązania 6. poddanie kontroli czy opracowane rozwiązanie sprawdza się w życiu.

(…)

…, wychowawca oferuje swoją pomoc).
Okazywanie akceptacji osobie posiadającej problem
Wychowawca musi umieć zadbać o siebie, zaspokajać swoje potrzeby
Samozdyscyplinowanie każdej osoby i jej aktywne uczestnictwo w ustalaniu zasad współżycia
 
Ogólnie rzecz ujmując J :
- koncepcja ,,wychowania bez porażek” to pedagogia (odmienny paradygmat edukacyjny)
- źródłem koncepcji jest psychologia humanistyczna
- opiera się na teorii stosunków międzyludzkich (akcent na zasady komunikacji interpersonalnej)
- występuje przeciwko stosunkom władzy, siły czy lęku
- podstawową przyczyną problemów jest bariera komunikacyjna
- stosunki wychowawcze powinny opierać się na wzajemnym poszanowaniu potrzeb, na miłości  i odpowiedzialności
- proponuje program treningu dla rodziców, wychowawców aby posiąść umiejętności efektywnej komunikacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz