Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka

Wykład - Międzynarodowa ochrona

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1050

przez Zgromadzenie Ogólne NZ jako Międzynarodowy Dzień Prawa Człowieka. Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka Układ...

Prawa i wolności obywatelskie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 119
Wyświetleń: 868

i Podstawowych Wolności z 1990r., Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka z 1966r., itp.) Polska Konstytucja...

Prawa człowieka - Odwołania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Drobnik
Pobrań: 63
Wyświetleń: 924

charakteru norm obecnych w tej Deklaracji. W 66 r., przyjeto 2 międzynarodowe pakty praw człowieka tworzące...

OBWE-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Kamiński
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 910

Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka, jeśli są one nimi związane. Vlll. Równouprawnienie i prawo narodów...

Prawa człowieka w europejskim prawie wspólnotowym

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1379

i w zasadzie są też stronami Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka dlatego można spoko powiedzieć...

Europejski System Praw Człowieka - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Leszek Leszczyński
 • Europejski System Praw Człowieka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3794

opracowanych przez ONZ: ~Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 XII 1948 ~Międzynarodowy Pakt Praw Człowieka...