Umowa międzynarodowe - charakterystyka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa międzynarodowe - charakterystyka - strona 1 Umowa międzynarodowe - charakterystyka - strona 2

Fragment notatki:

Grzebyk. Notatka składa się z 2 stron.
Wykład 4 Umowa międzynarodowe mogą być zawierane między różnymi podmiotami prawa międzynarodowego (główne podmioty: państwa, międzynarodowe organizacje międzyrządowe, Stolica Apostolska). Umowy mogą być zawierany między państwami, między państwem a większą liczbą państw, między państwami a organizacjami międzynarodowymi (np. umowy dotyczące siedzib organizacji międzynarodowych), między Stolicą Apostolską i państwami (konkordaty), organizacjami międzynarodowymi oraz między organizacjami międzynarodowymi. Między organizacjami międzynarodowymi został stworzony system Narodów Zjednoczonych . Na ten system składają się:
ONZ wyspecjalizowane organizacje NZ (16, WHO - Światowa Organizacja Zdrowia, FAO - Organizacja Wyżywienia i Rolnictwa, UNESCO - Organizacja ds.. Oświaty, Nauki i Kultury, ILO - Międzynarodowa Organizacja Pracy, ICAO - Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego). Są to dwie odrębne organizacja (np. ONZ i ILO), które związują się umową międzynarodową. ILO istniało wcześniej niż ONZ. agencje, fundusze Umowy międzynarodowe - umowy między państwami Podstawą prawną tych umów jest Konwencja Wiedeńska z 1969 (Konwencja o Prawie Traktatów/Konwencja o Prawie Umów Międzynarodowych). W świetle konwencji umowa międzynarodowa to porozumienie dwóch lub większej liczby państw zawarte w formie pisemnej i niezależne od nazwy tego porozumienia. Dotyczy tylko umów między państwami . Gentlemeńskie porozumienie - umowa międzynarodowa nieposiadająca formy pisemnej. Musi posiadać dwa elementy: dobra wiara i przekonanie, że pacta sunt servanda (umów należy dochowywać). Polska po 89 i rozpadzie Układu Warszawskiego była w próżni, coś trzeba było zrobić:
Koncepcja NATO - bis Wałęsy Rozszerzenie uprawnień KBWE
Dwa pomysły bez sensu. Rozważaliśmy neutralność (ale ze względu na położenie Polski - niemożliwe). Zaczęto zastanawiać się nad możliwościami wejścia Polski do NATO. Zaczęto dialog, ale na niskim szczeblu. Efekty każdego ze spotkań: podejdziemy serio do aplikacji polskiej, kiedy zgodzi się na to Rosji. Jelcyn nie chciał się zgodzić. Wałęsa zaprosił Jelcyna do Magdalenki, upił go i Jelcyn się zgodził :P. Nie było żadnej pisemnej zgody, było tylko ustne, z którego Jelcyn się nie wycofał. Umowy mogą mieć różne nazwy . Inne nazwy:
konwencje (np. Konwencja Prawa Morza, Konwencja Praw Dziecka)
statut (np. Statut Rady Europy)
konstytucja (np. Konstytucja UNESCO)
karta (np. Karta Narodów Zjednoczonych)
pakt (np. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych)
traktat (przyjęło się nazywać najważniejsze umowy międzynarodowe właśnie traktatami, tę nazwę stosuję się najczęściej do umów dobrosąsiedzkich, integracyjnych oraz sojuszniczych. Umowy sojusznicze zawierają

(…)

… Polska - Anglia - Francja II wś. Najdobitniej zawarty jest w traktacie brukselskim tworzącym dzisiejszą Unię Zachodnioeuropejską. Przed powstaniem UZE miała być coś na kształt NATO, ale kiedy powstała NATO, rola UZE spadła. Art. 5 traktatu brukselskiego ma zapis: natychmiastowa reakcja na stratę poniesioną przez jedno z państw innych państw. NATO powstała w 1949 na podstawie traktatu waszyngtońskiego…
… - takie do których można przystąpić po spełnieniu pewnych warunków wstępnych (np. umowy regionalne - Statut Rady Europy, NAFTA, do umowy statuującej OPEC - trzeba wydobywać ropę naftowej i być jej eksporterem, wstępnymi warunka mogą być także uwarunkowania natury politycznej - do statutu Rady Europy mogą przystąpić tylko państwa, które są demokratyczne, mają rządy prawa, pluralizm polityczny oraz przestrzegają praw człowieka…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz