Międzynarodowa Ochrona Praw Człowieka - Liga Narodów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowa Ochrona Praw Człowieka - Liga Narodów - strona 1 Międzynarodowa Ochrona Praw Człowieka - Liga Narodów - strona 2 Międzynarodowa Ochrona Praw Człowieka - Liga Narodów - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Międzynarodowa Ochrona Praw Człowieka. Początki ochrony praw człowieka można już zauważyć w II połowie XIX wieku. Przykładem tego jest konwencja berneńska z 1886 roku o ochronie utworów literackich czy te ż konwencja z września 1906 roku o zakazie pracy nocnej dla kobiet zatrudnionych w przemyśle.
W ramach Ligi Narodów niewolnictwo - 26.IX.1926 - Konwencja genewska w sprawie niewolnictwa, która mówiła o zwalczaniu niewolnictwa a przede wszystkim handlu niewolnikami.
12.04.1930 - Konwencja haska w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie; podpisano również protokół dodatkowy dotyczący przypadków bezpaństwowców - zapobieganie sytuacjom kiedy ludzie mają status bezpaństwowców.
Po II wojnie światowej Karta Narodów Zjednoczonych:
Art. 1 p. 3 = cel ONZ - „... popierać prawa człowieka i zachęcać do poszanowania tych praw i podstawowych wolności dla wszystkich bez względu na różnice płci, języka lub wyznania.”
Art. 13 p. 1.b = Zgromadzenie ogólne inicjuje badania i udziela zaleceń w celu: rozwijania współdziałania międzynarodowego w dziedzinie gospodarczej, społecznej, kulturalnej, oświaty i ochrony zdrowia ułatwienia, by wszyscy bez różnicy rasy, płci, języka lub wyznania korzystali z praw człowieka i podstawowych wolności.”
Art. 55 p. c = ONZ popiera: „powszechne poszanowanie i przestrzeganie praw człowieka i podstawowych wolności dla wszystkich bez względu na rasę, płeć, język lub wyznanie.”
Art. 62 p. 2 = „Rada Gospodarcza i Społeczna może również udzielać zaleceń w celu zapewnienia poszanowania i przestrzegania praw człowieka oraz podstawowych wolności dla wszystkich.”
Art. 76 p. c = „Zgodnie z celami ONZ wskazanymi w art. 1 Karty. Międzynarodowy system powierniczy ma następujące główne zadania: popierać poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności dla wszystkich bez względu na różnicę rasy, płci, języka lub wyznania oraz rozwijać świadomość współzależności ludów świata;”
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10.XII.1948 roku uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne NZ. Po 50 latach - 10.XII.1998 podpisano podobny dokument potwierdzający uroczyście tekst Deklaracji.
Dokument akcentuje słabości realizacji deklaracji oraz mówi o odpowiedzialności państw w sprawie realizacji gwarancji wszystkich praw z Deklaracji, przede wszystkim prawo każdej jednostki do dobrych warunków realizacji swoich praw.
potępia się próby niektórych państw w usprawiedliwianiu gwałcenia praw człowieka oraz ich bezkarność;
zaapelowano do realizacji postanowień Deklaracji i swobody działań w obronie praw człowieka;
zaapelowano do rządów, aby zgodnie z Deklaracją z 1948 postępowały tak aby coraz pełniej gwarantować wszystkie prawa człowieka;


(…)

… + Deklaracja => szeroki kompleks norm międzynarodowych, które sprzyjają ochronie praw człowieka.
Kwestia ochrony praw kobiet i dzieci (od 1946 r.)
XII 1952 (weszła w życie w 1954) - Konwencje o prawach politycznych kobiet; definicja - realizacja równości płci zgodnie z Kartą NZ.
W 1970 jeszcze nie we wszystkich krajach było prawo wyborcze dla kobiet.
W ramach Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) => 1951…
… ludobójstwa;
Wówczas kojarzono to z faszyzmem niemieckim czy militaryzmem japońskim, dopiero w naszej dekadzie doszło do podjęcia tej kwestii [ponownie ważna po okresie zimnej wojny].
Dlaczego? => dużo wojen i konfliktów oraz akcje masowego ludobójstwa (Rwanda, Somalia, Bośnia).
Idea nowego dokumentu: MTK
15.07.1998 - Rzym - uzgodniono i otwarto do podpisania Traktatu w sprawie MTK [125 państw; obecnie 179]; Polska podpisała Traktat 9.IV.1999
odmówiły: USA, Chiny, Indie, Turcja, Iran, Irak i Izrael;
1 państwo ratyfikowało = Senegal!! [uzgodniono, że potrzeba 69 ratyfikacji]
4 kategorie zbrodni międzynarodowych:
ludobójstwo
zbrodnie przeciwko ludzkości
zbrodnie wojenne
zbrodnia agresji
Trudność => na płaszczyźnie postanowień zgodności z konstytucjami!!! Konwencje w ramach Zgromadzenia Ogólnego NZ
Konwencja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz