Metody ilościowe - strona 13

Pytania na egzamin część 5

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jadwiga Gwizdała
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1092

sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu) Metody jakościowe Metody ilościowe (ocena sytuacji finansowej...

Ryzyko projektów inwestycyjnych- ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Elżbieta Zagórska
 • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 875

, jeśli jest wiele możliwości Metoda osądu ekspertów: Może być wykorzystywana przy szacowaniu ryzyka w metodach ilościowych...

Rodzaje popytu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Logistyka marketingu
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2667

ekspertów. Krótszy horyzont czasowy (prognozowanie popytu) większe zastosowanie znajdują metody ilościowe...

Efektywne kierowanie

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 868

oraz że podejmowane przez nich decyzje zawsze leżą w interesie organizacji. W tym podejściu wykorzystuję się metody...

Strategie w zarządzaniu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

. Stosujemy tutaj metody: ilościowe, jakościowe i kwantytatywne. WYBÓR WARIANTU OPTYMALNEGO...

Wykłady wprowadzenie do ped.

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2037

danych ( ilościowe) strukturalne funkcjonalny metody ilościowe zbieranie danych: *metody ilościowe...

Controlling strategiczny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 196
Wyświetleń: 525

, ale także o charakterze jakościowym. Metody ilościowe - ekonometryczne, badania trendów średniej ruchomej. Metody...

Konduktometria I i II Sprawozdanie

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr inż. Agnieszka Kania
 • Chemia analityczna i środowiskowa
Pobrań: 791
Wyświetleń: 7224

potrzebna jest aparatura. Podstawą instrumentalnych metod ilościowych jest matematyczna zależność...