Ryzyko projektów inwestycyjnych- ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ryzyko projektów inwestycyjnych- ćwiczenia - strona 1 Ryzyko projektów inwestycyjnych- ćwiczenia - strona 2 Ryzyko projektów inwestycyjnych- ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

06.11.2012
Ćwiczenia 3
Sprawy organizacyjne:
20 listopada - nie będzie zajęć, ale w grudniu będziemy je odrabiać
Trzeba podać dni i godziny, które nam odpowiadają na odrabianie
Ustalić termin na rozwiązywanie zadań liczbowych 1 raz 3 godziny w grudniu bądź na początku stycznia
Metoda sum statystycznych:
Kartka 1
Metoda trzech punktów
Pozwala oszacować ryzyko projektu
Do obliczenia daty na podstawie czasu trwania części
Czas realizacji pomaga obliczyć:
Średnia
Sigma
Wariancja
Metoda 3 sigm - istnieje 68% prawdopodobieństwo, że czas wykonania projektu będzie odbiegał od średniego czasu o ± 1 odchylenie standardowe, istnieje 95% prawdopodobieństwo, że czas wykonania projektu będzie odbiegał od średniego czasu o ± 2 odchylenia standardowe oraz istnieje 98% prawdopodobieństwo, że czas wykonania projektu będzie odbiegał od średniego czasu o ± 3 odchylenia standardowe.
Metoda sum statystycznych nie wymaga skomplikowanych obliczeń - zaleta
Wady:
Jest to metoda subiektywna
Metoda jest obarczona dużym błędem, jeśli pomiędzy czasem najkrótszym i najdłuższy jest długi okres
Unikanie ryzyka oraz ograniczanie jego źródeł i skutków:
Sprowadza się do eliminowania zagrożeń poprzez eliminacje przyczyn
Działania prewencyjne Metody:
Zaniechanie
Całkowite - całkowite porzucenie projektu, może być odłożone w czasie Np. budowa elektrowni jądrowej
Wprowadzanie nowych rozwiązań (technologicznych)
Przesuwanie w czasie
Zmiana lokalizacji
Gromadzi się informacje Np. w lokalizacji wykorzystywanie danych o szkodach górniczych
Metoda symulacji:
Jest skuteczniejsza, bo można uwzględnić wiele czynników
Konstruowanie modeli za pomoc, których odtwarzane są poszczególne stany
Projekt musi być dobrze odwzorowany
Podejścia:
Metody teorii gier - przeciwstawne sytuacje
Powtórne eksperymentowanie
Deterministyczne modele symulacyjne - co będzie, jeśli
Modele probabilistyczne - zmienne wartościami stałymi lub wyrażane za pomocą rachunku prawdopodobieństwa
Metoda Monte Carlo:
Aspekty finansowe
Aspekty realizacyjne (przekroczenie czasu, kosztu)
Model analizowany jest wielokrotnie do 100 000 razy
Model zdyskontowanych przepływów pieniężnych - FV = PV (1+r)n Wyniki analizy MC przedstawia się za pomaca analizy prawdopodobieństwa

(…)

… (przekroczenie czasu, kosztu)
Model analizowany jest wielokrotnie do 100 000 razy
Model zdyskontowanych przepływów pieniężnych - FV = PV (1+r)n Wyniki analizy MC przedstawia się za pomaca analizy prawdopodobieństwa Metoda drzewa decyzyjnego:
Metoda sieci decyzyjnej
Ilościowa miara ryzyka
Jest przedstawiona za pomocą sieci
Punkty:
Decyzyjny - inwestor ma I możliwość podjęcia decyzji
Rezultatu - oczekiwania według metody matematycznej Możliwy wynik
Matematyczna wartość oczekiwana EMV
Dalsze rozbudowanie schematu - prawdopodobieństwo warunkowe
Zalety:
Poukładane etapami
Czytelność
Wady
Postać graficzna może być mało czytelna, jeśli jest wiele możliwości
Metoda osądu ekspertów:
Może być wykorzystywana przy szacowaniu ryzyka w metodach ilościowych i jakościowych
Jest stosowana na etapie identyfikacji i kwantyfikacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz