Metoda scenariuszowa opis - strona 8

CRM a zarządzanie wiedzą

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Bogusz Mikuła
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1372

w tworzeniu nowej wiedzy. Metody scenariuszowe - tworzenie wersji scenariuszy opisujących sytuację organizacji...

Opracowanie pytan egzamin sciaga w2003

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Konkurencyjność i kreatywność sektora publicznego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 952

terminem konkurencja, ale w praktyce by je uniemożliwiał” •Opis konkurencyjnej równowagi definiuje warunki...

Opracowanie pytań egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Konkurencyjność i kreatywność sektora publicznego
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1743

by je uniemożliwiał” •Opis konkurencyjnej równowagi definiuje warunki, w których zawarte już są konkretne konkluzje...

Definicja ekonomerii

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 147
Wyświetleń: 980

, nazywając tak stosowanie metod statystycznych do analizy danych nie eksperymentalnych (znaczenie węższe...

Metoda nauczania-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1631

kształcenia: - podające (wykład, opowiadanie, pogadanka, opis, dyskusja) - problemowe (gry dydaktyczne, metody...

Podział norm, rodzaje opisów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

najczęściej stosuje do opisania czynu metodę opisową, czasami nazwową. Np. Art. 278. § 1. Kto zabiera w celu...