Metoda scenariuszowa opis - strona 7

Metody i techniki planowania

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1897

METODY I TECHNIKI PLANOWANIA Planowanie strategiczne i operatywne. I. METODY SCENARIUSZOWE...

Zarządzane strategiczne cz 3

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1092

organizacyjnych. Analiza luki - bazuje na analizie trendu. Metody scenariuszowe - umożliwiają stworzenie obrazu...

Zarządzanie aktywami i pasywami banku- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Mirosława Capiga
 • Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1414

do zaawansowanego pomiaru - metoda pomiaru wewnętrznego - metoda rozkładu strat - metoda scenariuszowa - metoda...

Prawo jako dziedzina naukowa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

metody badawcze socjologii i psychologii - używane przez realistów i przy podejściu empirycznym...

Karta czynności obu rąk

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Małgorzata Krwawicz
 • Organizacja i normowanie pracy
Pobrań: 77
Wyświetleń: 532

KARTA CZYNNOŚCI OBU RĄK Metoda: Zestawienie Przedmiot pracy: Symbol Metoda obecna Metoda...

Zarządzanie w przedsiębiorstwie

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1645

otoczeniu przedsiębiorstwa. 7. System celów przedsiębiorstwa 8. Metody planowania, scenariuszowe...

Typy badań marketingowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk
 • Marketing
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2233

. Każdy kolejny etap powstaje na podstawie poprzedniego. Metoda scenariuszowa – badanie kilku scenariuszy...