Medycyna psychosomatyczna

Aleksytymia-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Andrzej Jakubik
 • Psychopatologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 651

lub psychosomatyki. Pogląd, że istnieje związek pomiędzy cechami osobowości, a chorobą somatyczną. Za ojca medycyny...

Psychologia zdrowia i choroby

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Tadeusz Ostrowski
 • Psychologia zdrowia i choroby
Pobrań: 889
Wyświetleń: 3892

: Medycyna psychosomatyczna (psychosomatyka rozwijana od lat 20 XX w. w USA) Klasyczna psychoanaliza Teoria...

Psychologia rehabilitacji

 • dr K. Gerc
 • Wybrane problemy psychologii stosowanej II
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1603

, stan, który jest niechciany. Psychologia rehabilitacji jako nauka stosowana: medycyna psychosomatyczna...

Rola- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Kozak
 • Zachowania konsumenckie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 644

przez medycynę psychosomatyczną. Kierownik (przywódca) należy do tej kategorii, w której ryzyko związane...

Wstęp do psychologii zdrowia

 • dr hab. Tadeusz Ostrowski
 • Psychologia zdrowia i choroby
Pobrań: 630
Wyświetleń: 1876

Medycyna psychosomatyczna - psychosomatyka rozwijana od lat '20 w XX wieku w USA: rozwój za sprawą...

Sęk - streszczenie

 • Wybrane problemy psychologii stosowanej II
Pobrań: 917
Wyświetleń: 2163

, przyłączenie się do nurtu medycyny psychosomatycznej, potem oddzielenie się w odrębną subdyscyplinę określaną...

Psychologia zdrowia-skrypt

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janina Ogińska-Bulik
 • Psychologia zdrowia
Pobrań: 1309
Wyświetleń: 3017

) - psychologia pozytywna V. Źródła medycyna psychosomatyczna - osobowościowe uwarunkowania chorób (lata '20 XX...