Materiał wybuchowy - strona 13

Prawo spółek kapitałowych - wykład

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Kinga Machowicz
  • Prawo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym...

Korozja metali - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Chemia leków
Pobrań: 1309
Wyświetleń: 3633

być unikany. Szczegółną uwagę na ten proces zwraca się w budowie materiałów wybuchowych, gdzie unika...

BHP - test z odpowiedziami

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
Pobrań: 1736
Wyświetleń: 15162

zastosowania materiału wybuchowego - określenie wybuchowości mieszaniny gazów wybuchowych z powietrzem [x] 32...

Prawo gospodarcze - Zabezpieczenie rzeczowe

  • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  • prof. dr hab. Marianna Księzyk
  • Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2968

górniczych; wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią...