Formowanie ładunków- oprcowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1596
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formowanie ładunków- oprcowanie - strona 1 Formowanie ładunków- oprcowanie - strona 2 Formowanie ładunków- oprcowanie - strona 3

Fragment notatki:

FORMOWANIE ŁADUNKÓW
Formowanie ładunków - to zespół czynności organizacyjnych, mających na celu odpowiednie przygotowanie do przewozu wyrobów luzem, w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych, zapewniających racjonalne wykorzystanie powierzchni i przestrzeni ładowanych środków transportu i magazynów.
Opakowania transportowe - to opakowania zewnętrzne stosowane podczas transportu i składowania zarówno wyrobów umieszczonych w nich luzem, jak i wyrobów w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych mogących zawierać opakowania jednostkowe. Służą do zabezpieczenia zapakowanych w nich wyrobów przed wysypaniem, wylaniem, uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem w wyniku występujących w czasie transportu narażeń mechanicznych i klimatycznych oraz umożliwienie dostarczenia tych wyrobów do miejsca przeznaczenia w stanie nieuszkodzonym przy zachowaniu ich pełnej wartości handlowej.
Stosowanie właściwych opakowań ma na celu:
poprawę wykorzystania środków transportu,
zmniejszenie pracochłonności robót ładunkowych,
zmniejszenie strat powodowanych ubytkami lub uszkodzeniem ładunków.
Kształt i wymiary opakowań transportowych powinny umożliwiać łatwe uformowanie z nich paletowych jednostek ładunkowych, a także właściwe ich rozmieszczenie i unieruchomienie w kontenerze oraz wykorzystanie jego pojemności.
Duże znaczenie na również koordynacja wymiarowa, tj. dostosowanie do siebie wymiarów opakowań jednostkowych i zbiorczych oraz wymiarów wewnętrznych opakowań transportowych, a także dostosowanie zewnętrznych opakowań transportowych do wymiarów powierzchni ładunkowej palet oraz wymiarów wewnętrznych kontenerów i przestrzeni ładownej stosowanych środków transportu. Do takiej koordynacji opracowano system wymiarowy opakowań, dostosowany do wymiarów powierzchni palet 800 x 1200 mm (tzw. palet EURO) oraz 1000 x 1200 mm.
Środki transportu, w których formujemy ładunek dzielimy na:
samochody niskotonażowe, o ładowności do 3,5 tony,
samochody średniotonażowe, o ładowności do 12 ton,
zestawy wysokotonażowe, o ładowności do 26 ton,
zestawy specjalistyczne do przewozów ciężkich i ponadgabarytowych, które mogą mieć ładowność nawet do 200 ton.
Oprócz ograniczeń dotyczących dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu lub zestawu drogowego istnieją również ograniczenia dotyczące wszystkich trzech wymiarów :
maksymalna długość zestawu z naczepą - 16,5 m; długość ładowna naczepy do 13,6 m; pojemność do 34 palet EURO;
maksymalna długość zestawu z przyczepą lub przyczepami wynosi w Europie - 18,35 m, w Hiszpanii, Holandii, w Niemczech i Słowenii - 18,75 m, w Bułgarii i Rosji - 20 m, we Włoszech - 20,16 m, we Francji - 20,35 m, w Polsce - 22 m, na Białorusi, Łotwie i Ukrainie - 24 m, w Szwecji - 28 m; długość ładowna jest dzielona różnie np. 7 + 7 m, zestawy z przyczepami na małych kołach mogą mieć 6 + 8 do 9 m; wysokość ładowna ok. 2,9m;


(…)

… nadzorowanie załadunku i liczenie sztuk przewozowych przyjętych;
jeżeli załadowca uniemożliwia kierowcy powyższą czynność, kierowca nanosi na liście przewozowym stosowną uwagę i tym samym zwalnia przewoźnika i spedytora od odpowiedzialności za kompletne wydanie towaru w miejscu przeznaczenia;
kierowca przy rozładunku ma obowiązek dostarczyć sztuki ładunkowe, które zgodnie z przepisami bhp może przemieszczać jeden człowiek tylko do burty pojazdu;
załadunek z magazynu przez rampę czy w inny sposób jest dokonywany przez załadowcę i analogicznie rozładunek jest dokonywany odpowiednio przez rozładowcę;
w przypadku stwierdzenia niezgodności co do ilości sztuk przewozowych lub podejrzenia uszkodzenia towaru, rozładowca nanosi na liście przewozowym stosowną uwagę; kierowca nie może zabronić wpisu, może nanieść swoją uwagę…
… ok. 2,9m;
maksymalna szerokość - 2,5 m, dla samochodów izotermicznych - 2,6 m, szerokość ładowna - 2,42 m;
maksymalna wysokość zestawu - 4 m.
Przekroczenie dopuszczalnej masy załadowanego zestawu drogowego lub dopuszczalnych wymiarów zewnętrznych nawet o 1 cm powoduje, że przewóz jest traktowany jako ponadgabarytowy.
Samochody i zestawy drogowe można podzielić na:
uniwersalne, kryte plandeką
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz