Prawo administracyjne - ćwiczenia 14.11

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - ćwiczenia 14.11 - strona 1 Prawo administracyjne - ćwiczenia 14.11 - strona 2 Prawo administracyjne - ćwiczenia 14.11 - strona 3

Fragment notatki:

7.11.2012
Reglamentacja działalności gospodarczej
Koncesja
- wiąże się z największymi utrudnieniami dla przedsiębiorcy
- najstarsza forma reglamentacji i najbardziej sformalizowana
* istotą jest wyrażenie zgody przez państwo na wykonywanie działalności, która dotychczas była objęta monopolem ze strony państwa (wtedy kiedy jest szczególnie istotna dla bezpieczeństwa państwa lub jest to jakaś strategia dla gospodarki)
* każda jest kontraktem długoterminowym; koncesja przyznawana jest na okres 5-50 lat
* nadzór dokonywany jest przez koncendenta (ten kto udzielił koncesji) * uznaniowość - koncesja to decyzja uznaniowa (organ może przyznać koncesję, jeśli przedsiębiorca spełnia warunki, ale nie musi)
* co do zasady udzielają ich ministrowie (w praktyce są to bardzo często inne organy, zawsze określone w przepisach prawa)
- są aktami administracyjnymi; przybierają postać decyzji; wydawane na wniosek podmiotu zainteresowanego
- udzielane tylko w tych dziedzinach, które są wymienione w ustawie (+ art. 46.1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej):
wydobywanie kopalin ze złóż
wytwarzanie, obrót materiałami wybuchowymi, amunicją, bronią
paliwo, energia
ochrona osób i mienia
przewozy lotnicze
prowadzenie kasyna
rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych
Ograniczona liczba koncesji:
- organ który nadaje koncesję musi ogłosić o ograniczonej liczby w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski - rozpisuje się przetarg (ten fakt jest również ogłaszany w Monitorze Polskim)
- przedsiębiorcy przystępują do przetargu, spełniając warunki wymagane do uzyskania koncesji
- przetargi wygrywają te osoby, które zadeklarują najwyższą opłatę za koncesję
Promesa - przyrzeczenie, obietnica dokonana jakiejś czynności lub spełnienia danego świadczenia, a także zobowiązanie organu państwowego do wydania decyzji po dopełnieniu przez zainteresowanego odpowiednich formalności
- in. przyrzeczenie wydania koncesji
- w promesie udzielenie koncesji uzależnia się od spełnienia warunków wykonywania działalności gospodarczej wymagającej uzyskana koncesji
Zezwolenia, licencje, zgody
Zezwolenie (licencja, zgoda) - obejmuje uchylenie w stosunku do określonego podmiotu zakazu podejmowania i prowadzenia pewnego rodzaju działalności gospodarczej
- dotyczy konkretnego podmiotu, konkretnej sytuacji
- akty administracyjne
- celem ich wprowadzania jest sprawdzenie, czy przedsiębiorca spełnia wszystkie warunki dla faktycznego prowadzenia działalności


(…)

… oświaty
przedszkola
szkoły
inne
- wychowanie przedszkolne: od 3 do 6 lat (może być od 2,5 lat, ale potrzebna na to zgoda dyrektora placówki)
- obowiązkowe jest roczne przygotowanie przedszkolne
- obowiązek szkolny: w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat (od 1.09.2014 - 6 lat) do ukończenia gimnazjum
- możliwość odroczenia obowiązku szkolnego (o rok) lub wcześniejszego posłania dziecka do szkoły  za zgodą dyrekcji i za poradą psychologiczno-pedagogiczną
- obowiązek nauki: 7-18 lat
System szkół
szkoły podstawowe
gimnazjum
szkoły ponadgimnazjalne
licea ogólnokształcące (3 lata)
zasadnicze szkoły zawodowe (3 lata)
technika (4 lata)
szkoły policealne (do 2,5 roku)
szkoły specjalne przysposabiające do pracy
Szkoły publiczne
+ art. 7 ustaw * bezpłatność kształcenia * powszechny dostęp
+ art. 5; szkoły publiczne mogą zakładać: JST, określeni w ustawie ministrowie, osoby fizyczne i osoby prawne
- tworzona na podstawie aktu założycielskiego (typ szkoły, nazwa, siedziba)
- dla osób fizycznych i prawnych - wymagane zezwolenie
Szkoły niepubliczne
+ art. 70 ust. 3 Konstytucja RP
+ art. 82, 83, 84, 89 ustawy z 7.09.1991r. o systemie oświaty
- konieczność uzyskania wpisu do ewidencji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz