Mandal - strona 2

SUPERNAUCZANIE

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Pedagogika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1309

sesję uczenia się. Mandale Mandali od wieków używano do poprawy koncentracji i osiągnięcia duchowego...

Teoria Jung

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Henryk Gasiul
  • Psychologia osobowości
Pobrań: 210
Wyświetleń: 938

przez mandale to rozwój osobowości. Według Junga ego jest centrum osobowości, życia psychicznego...

Podstawowe zagrożenia zdrowotne

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • mgr Maria Sternik
  • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 903

-ekologiczny: mandala zdrowia = model ekosystemu (Toronto) Zdrowie Fizyczne - niepełnosprawność, / sprawność...

Psychologia zdrowia i choroby

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr hab. Tadeusz Ostrowski
  • Psychologia zdrowia i choroby
Pobrań: 693
Wyświetleń: 3472

, a w tym wszystkim jednostka) Zdrowie ma charakter podmiotowy Model `Mandali Zdrowia' jako przykład ujęcia socjoekologicznego...

Teoria analityczna Carl Jung

  • dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk
  • Psychologia osobowości
Pobrań: 889
Wyświetleń: 1883

” o „Ayon” o „Typy psychiczne” o „Mandala jako symbol człowieka doskonałego” 3). Struktura osobowości...

Esej na ćwiczenia

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Piotr Walentynowicz
  • Nauka o organizacji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1127

społeczno - kulturowa płci. Red. Barska A., Mandal E. Opole 2005 1 ...