Maksyma - strona 5

Przeznaczenie i predestynacja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Eryk Kusz
 • Filozofia angielska i amerykańska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1043

i maksyma wyznawce na lacine -komentowal boecjusza -system panteistyczny -nadworny uczone karola łysego...

Logika-definicje

 • Uniwersytet Łódzki
 • Logika
Pobrań: 147
Wyświetleń: 889

wyposażenia pojazdów mechanicznych Maksyma ilości Grice'a (przykład pozornego i rzeczywistego złamania...

Etyka dyskursu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Lesław Grenda
 • Etyka i kultura życia publicznego
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1561

subiektywny - indywidualna maksyma działania /przedstawienie prawa moralnego/. Ludzie nie są moralni...

Logika-skrypt

 • Uniwersytet Łódzki
 • Logika
Pobrań: 196
Wyświetleń: 938

go nie lubi 1. Omów aluzję w oparciu o maksymę ilości Gricea. Podaj i omów przykład. Aluzja- maksyma ilości...

Język i mowa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Procesy poznawcze
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1449

ze sobą współdziałać (Paul Grice); 4 maksymy językowe mające ułatwić kooperację: 1) maksyma ilości- komunikat...

Krytycyzm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1323

zawsze jako cel, nigdy zaś jako środek. Jak stosuje się to prawo? Prawo moralne Maksymy postępowania Praktyczne...

Zagadnienia na egzamin.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

siły 2- Kto jest autorem maksymy "Nie z edyktu pretora ani z Ustawy XII Tablic, lecz ze źródeł...