Etyka dyskursu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1841
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etyka dyskursu - strona 1 Etyka dyskursu - strona 2 Etyka dyskursu - strona 3

Fragment notatki:

Etyka dyskursu : O koniecznych związkach między dyskursem moralnym, a prawnym by K. Cern & B. Wojciechowski, pod red. prof. Zajadło w: Studia z filozofii prawa . Relacje między tym co zakładamy jako osoby moralne, a tym co inni w dyskursie moralnym stosują. → Kontekst:
kategoria faktyczności - modyfikacja pojęcia zmysłowości /u Kanta/, odnosiło się do relacji czasowych i przestrzennych wraz z pojęciem rozumu dawało podstawy poznania i praktycznego działania.
Heidegger: zmodyfikował pojęcie zmysłowości /faktyczność/ - wykorzystując badania nad metodologicznym wykorzystaniem nauk o duchu w opozycji do kategorii wyjaśniania /nauki przyrodnicze/ nadał zmysłowości szersze znaczenie → dodatkowo wskazywało przygodność, niekonieczność pewnych zjawisk /ludzkiej egzystencji, instytucji społecznych i politycznych/.
Faktyczność stała się konstytutywnym określeniem człowieka będącego w świecie i konstytuującego świat ze społecznego/etycznego punktu wyjścia.
Relacje między światem a człowiekiem są od tej pory zapośredniczone w języku.
Poprzez akty mowy działamy w świecie wg Austina. Mowa - dyskurs - stanowi wspólne i nieodzowne medium komunikacji wszystkich ludzi zgodnie z nią dokonuje się duża część ludzkiej interakcji /nasze rozumienie i interpretacja świata oraz konstytucja tego świata/.
Teoria dyskursu ukierunkowana na problematykę możliwości rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy.
Roszczenie ważności - normatywne - powiadają jak należy postępować uwzględniają konsensualnie interes wszystkich ich użytkowników. Zapośredniczają wzajemną zależność między językiem a światem społecznym, która nie istnieje w relacji między językiem a światem obiektywnym. Normy wzajemnie obowiązujące aby nie dochodziło do konfliktów → muszą być uznawane przez wszystkich przedstawicieli dyskursu, muszą być uzasadnione /nie są to fakty, zatem samo ich istnienie nie jest okej/.
→ uzasadnienia poszukujemy w języku. Przedstawiciele:
→ Habermas:
→ Karl-Otto Apel:
→ Robert Alexy: Architektonika teorii dyskursu i jej Kantowskiego fundamenty: W centrum zainteresowaniu znajduje się:
kwestia pokojowego rozwiązywania konfliktów /bez gwałtu autonomicznej, czyjejkolwiek, woli po Kantowsku/;
→ Rozwiązywania ich na drodze racjonalnej argumentacji, podczas której obowiązująca jest siła argumentów, a argument siły /siłę: społeczną, polityczną, a również fizyczną/; Problem: uzasadnienia reguł racjonalnego posługiwania się argumentami.
Alexy: w odróżnieniu od innych propozycji filozoficzno - teoretycznych ma charakter normatywny, rozstrzygnięcie kwestii uzasadnienia reguł dyskursu pozwala przejść do następnego zagadnienia, w nawiązaniu do Habermasa, można sformułować: w jaki sposób faktyczny przymus jakiemu podlegamy, moralnie/prawnie, może mieć charakter prawowitego obowiązywania?


(…)

… nierelatywistycznej etyce, w tym celu prawo musi być falsyfikowane moralnie, a kryteriami oceny czy norma prawna jest poprawna moralnie, są reguły i zasady etyki dyskursu.
Habermas: podejmuje kwestię wzajemnej równowagi pomiędzy moralną autonomią, a suwerennością ludu, wyrażaną poprzez media prawa pozytywnego - chce wskazać „trzecią drogę” uzasadniania praw - chce wskazać, że te dwa pojęcia mogą się wzajemnie…
… językowego/.
Uprawiają pragmatykę transcendentalną, lub wychodzą z argumentów z jej gruntu.
Jednym z zadań teorii dyskursu jest transcendentalno - pragmatyczny /bo działa na języku/ uzasadnienie reguł dyskursu /a nie jak u Kanta praw zasad i działania idei ludzkiej woli/ polega na pokazaniu, że obowiązywanie określonych reguł jest warunkiem możliwości zawiązania się takiej komunikacji międzyludzkiej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz