Apel i etyka dyskursu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Apel i etyka dyskursu  - strona 1 Apel i etyka dyskursu  - strona 2 Apel i etyka dyskursu  - strona 3

Fragment notatki:

Apel:
B - cel: uzasadnienie odniesienia konsensualno-komunikacyjnie osiąganych norm roszczących sobie pretensje do uniwersalnej ważności w historycznie określonych kontekstach społeczno-kulturowych. Transformacja faktu rozumu do postaci normatywno-teleologicznego miernika do rekonstrukcji dziejów historii i społeczeństw ludzkich. Etyka dyskursu jako punkt wyjścia dla etyki odpowiedzialności. Roszczenia do uniwersalności muszą być zrozumiałe i aplikowalne w danym okresie historycznym (nie można zatem postulować norm niewykonalnych w danym momencie historycznym).
Idealna wspólnota komunikacyjna jako kontrafaktyczny postulat - swego rodzaju idea regulatywna rozumu praktycznego, wobec której pewne umowy wspólnotowe stanowią jej aproksymację. Moralny postęp - postępująca aproksymacja reguł dyskursu. Niwelowanie normatywnych różnic na gruncie faktyczności przez intensyfikację i zakładanie działalności komunikowania się.
Charakter postnowoczesności - zerwanie z konwencjonalnością na rzecz czynników rozumowych, które jednakże mają tę wadę, że dla niektórych stanowią słabą motywację (ta zaś - z uwagi na abstrakcyjność tychże - nie każdy potrafi przełożyć abstrakcyjne czyniki rozumowe na swój świat życia).
Z zasady dyskursu można wywieść zasadę demokracji, która gwarantuje konsens między dwoma typami autonomii. Dwie sfery: a) prawa pozytywnego, b) moralności. Proceduralny charakter rekonstrukcji prawa... Idea patriotyzmu konstytucyjnego. System edukacyjny jako sposób zachowania etyki opartej na pamięci zbiorowej - w Europie pewne twierdzenie są oczywiste - z uwagi na doświadczenia IIWŚ; tym niemniej przyszłe pokolenie mogą - słusznie - zażądać uzasadnienia tych twierdzeń lub je bezmyślnie zanegować. Aleksy - związki między moralnością a prawem: a) mogą mieć charakter klasyfikujący - moralność stanowi kryterium uznania danej normy za ważną (co jest obowiązującym wszystkich prawem?), b) kwalifikujący - moralność stanowi kryterium wskazywania wadliwych regulacji prawnych (prawo, które jest wadliwe, ale nie można wyrwać się spod jego jurysdykcji - nie zawsze wady moralne prawa negują jego ważność).
Formuła Radbrucha - niesprawiedliwość, która dotyka najbardziej fundamentalnych spraw.
Dwa charatery prawa według Aleksego: a) rzeczowa, b) formalno-idealna. Aleksy używa etyki dyskursu do uzasadnienia praw człowieka. Przesłanki, zastosowanie etyki dyskursu; analogie między Kantem, Aleksym (rozum praktyczny), zasady dyskursu - najważniejsze tropy. Etyka dyskursu Apple'a - składa się z dwóch stopni: a. A ma za zadanie transcendentalno - pragmatycznie uzasadnid możliwośd generowania zasad ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz