Majątek wspólny - strona 4

Formy organizacji spółek - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 427

oraz uzyskane dochody w czasie jej trwania są majątkiem wspólnym wspólników. Każdy wspólnik jest uprawniony...

Majątek i mienie-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

- możliwe i za życia/istnienia (np. spadek), choć czasem wykluczone (majątek wspólny małżonków) z reguły wiążę...

Tryb postępowania cywilnego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1050

. W niektórych sytuacjach mamy do czynienia z przemiennością trybu -np. podział majątku wspólnego po ustaniu...

Spółka cywilna - Forma prawna

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 574

. Majątek spółki jest z prawnego punktu widzenia majątkiem wspólnym wspólników, powstałym w wyniku zawarcia...