Majątek wspólny

Małżeńskie ustroje majątkowe

  • Policealne Studium Kształcenia Kadr (Zielona Góra)
  • Anna Ochocka-Kaliciak
  • Prawo rodzinne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2401

małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową...

Ustroje majątkowe małżeńskie

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. T. Justyński
  • Prawo rodzinne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1036

do: majątku wspólnego majątku osobistego (odrębnego) każdego z małżonków wspólność majątkowa ≠ majątek wspólny...

STOSUNKI OSOBISTE I MAJĄTKOWE MIĘDZY MAŁŻONKAMI

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Hubert Kaczmarczyk
  • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

, które są ubezwłasnowolnione lub których upadłość ogłoszono. W ustroju tym istnieją trzy masy majątkowe. 1) MAJĄTEK WSPÓLNY...