Formy organizacji spółek - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy organizacji spółek - omówienie - strona 1 Formy organizacji spółek - omówienie - strona 2 Formy organizacji spółek - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

FORMY ORGANIZACYJNE SPÓŁEK
Przedsiębiorstwo jednoosobowe spółka najstarsza, najliczniejsza, najpowszechniejsza ze
wszystkich form podm. Gospodarczych. Działają głównie w handlu, usługach, produkcji
indywidualnej. Jest to podmiot gospodarczy jednego właściciela będący osobą fizyczną
niezależnie od liczby pracowników, których w nim zatrudnia. Podstawę prawną tworzenia i
funkcjonowania p.j. stanowi ustawa z 20.08.1997 o KRS oraz przepisy KC
Spółka cywilna funkcjonuje jako prawna org. Forma przedsiębiorstwa w wyniku zawarcia
przez wspólników umowy pisemnej. Zdolność do czynności prawnej mają tylko wspólnicy.
S.C. nie jest przedsiębiorstwem ale jej wspólnicy są przedsiębiorcami. Na podstawie w.w.
ustawy o KRS rejestracja S.C. nie podlega wpisowi do żadnego z rejestrów sądowych.
Wkłady pieniężne (rzeczowe) wniesione do spółki przez wspólników oraz uzyskane dochody
w czasie jej trwania są majątkiem wspólnym wspólników. Każdy wspólnik jest uprawniony
do równego udziału w zyskach i tym samym uczestniczy w stratach. Działa w oparciu o K.C.
Spółka cicha tworzy ją inwestor aktywny i pasywny (zw. cichym) Inwestorem aktywnym jest
przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny
rachunek potrzebujący środków finansowych na rozwój firmy. Inwestorem cichym jest osoba
dysponująca nadwyżką finansową (kapitałem) chcąca zachować anonimowość z różnych
względów.
Spółki prawa handlowego dzielą się na osobowe i kapitałowe.
OSOBOWE:
Jawna – jest spółką która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą a nie jest inną spółką
handlową. Powstaje w wyniku zawarcia umowy pisemnej, podlega rejestracji, działa w
oparciu o KSH, Nie posiada osobowości prawnej. Posiada zdolność sądową, istnieje
wyodrębniony majątek spółki na który składają się zarówno wkłady wspólników jak i majątek
nabyty na rzecz spółki w czasie jej trwania. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania
spółki całym swoim majątkiem bez ograniczenia solidarnie z pozostałymi wspólnikami.
Prowadzenie spraw spółki jest prawem i obowiązkiem każdego wspólnika, ale umowa spółki
lub uchwała wspólników może jednak powierzyć zarząd tylko niektórym z nich. Nie ma
wymogów kapitałowych.
Partnerska – jest spółką osobową tworzoną przez wspólników zwanych partnerami w celu
wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą.
Osobami tworzącymi spółkę są partnerzy. Partner nie ponosi odpowiedzialności za
zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem wolnego zawodu przez innego
partnera. Nie ma wymogów kapitałowych przy tworzeniu spółki.
Komandytowa – zaliczana do spółek osobowych ale stanowi formę pośrednią między s.o a
spółkami kapitałowymi. Istota polega na tym, że przynajmniej jeden ze wspólników
odpowiada wobec wierzycieli całym swoim majątkiem a odpowiedzialność przynajmniej
jednego z nich jest ograniczona. Wspólnicy których odpowiedzialność jest ograniczona
nazywani są komandytariuszami, natomiast ci którzy odpowiadają bez ograniczeń –
komplementariuszami. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz