Magmatyzm - strona 2

Pytania na egzamin

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Krystian Karol Probierz
 • Geologia ogólna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 903

, magmatyzm, metamorfizm, plutonizm 15). Geologiczne znaczenie mórz i oceanów? 16). W jakim klimacie występują...

Pytania z egzaminu

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Krystian Karol Probierz
 • Geologia ogólna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1253

, magmatyzm, metamorfizm, plutonizm 15). Geologiczne znaczenie mórz i oceanów? 16). W jakim klimacie występują...

Izostazja-wyjaśnienie pojęcia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 714

trzęsień ziemi i magmatyzmu potwierdza te przypuszczenia. W. Mizerski, Geologia dynamiczna dla geografów...

Geologia Ogólna - Procesy egzogeniczne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1379

& Księżyca Procesy endogeniczne: • diastrofizm = deformacje tektoniczne • magmatyzm • metamorfizm Procesy...

Młodszy Paleozoik-charakterystyka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Marek Jońca
 • Geologia historyczna
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1232

waryscytów (Europa środkowa), allegenidów, nauretanidów, uralidów; Magmatyzm; Wulkanizm; Intruzje granitowe...

Tektonika płyt-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1120

oceanicznego anomalii dodatnich i ujemnych rozłoŜonych pasmowo. Z magmatyzmem Ziemi wiąŜą się równieŜ badania...

Stan termiczny Ziemi

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Maria Przewłócka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3115

. Wiele danych uzyskanych w trakcie badan trzesien ziemi i magmatyzmu potwierdza te przypuszczenia. - wg J...

Europa - ściąga

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1288

) oraz jednoczesnej działalności procesów magmatyzmu i metamorfizmu. Trwające od tego czasu nieustanne ruchy wznoszące...