Stan termiczny Ziemi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3122
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stan termiczny Ziemi - strona 1

Fragment notatki:

STAN TERMICZNY ZIEMI Ziemia ma  zewn e trzne i wewn e trzne  z ródło ciepła .  ciepło zewn e trzne : promienie słoneczne. Zródłem  energii promieniowanej przez Słonce sa reakcje termojadrowe przemiany wodoru w hel, zachodzace w  jego wnetrzu. Ciepło słoneczne przenika w głab skorupy ziemskiej bardzo powoli i na niewielkie głebokosci. - zmiany dobowe siegaja do 1 m - zmiany sezonowe (zwiazane z porami roku) do 5-6 m. - przemarzanie siega do 1,2 – 1,5 m – na głebokosci 15-20 m panuje stała temperatura ( strefa termicznie neutralna ) równa w  przybli_eniu sredniej rocznej temperaturze danego miejsca. Na głebokosci 20 m zmiany sa nie  dostrzegalne. ciepło wewn e trzne: -  z zapasu ciepła  z okresu tworzenia sie Ziemi (ciepło pierwotne) -  z rozpadu pierwiastków promieniotwórczych,  szczególnie toru, uranu i potasu. Ilosc substancji promieniotwórczych jest najwieksza w skałach kwasnych, mniejsza w zasadowych, np. w granicie uranu jest 4 razy wiecej ni_ w bazalcie, potasu 3 razy, a toru około 10 razy wiecej. Roczna produkcja ciepła: Skały kwasne: 5,0 * 10-6 cal Skały zasadowe: 1,6 * 10-6 cal O istnieniu własnego zródła ciepła Ziemi swiadczy wzrost temperatury wraz z głebokoscia (stwierdza sie to w kopalniach i otworach wiertniczych). Wzrost ten wyra_a sie  stopniem geotermicznym. stopie n  geotermiczny -  liczba metrów przypadajaca na wzrost temperatury o 1°C; opisuje nate_enie przepływu ciepła z wnetrza Ziemi na jej powierzchnie gradient geotermiczny -  wzrost temperatury przypadajacy na wzrost głebokosci o 1m (wyrażany czesto  jako wzrost temperatury na 1 km czy tez na 100 m) Wzrost temperatury jest w różnych miejscach ró_ny i zale_y od: -charakteru skał i ich przewodnictwa cieplnego -uło_enia skał --zawodnienia -bliskosci zródeł goracych, wulkanów i wgłebnych ognisk magmowych Zgodnie ze stopniem geotermicznym temperatura rosnie do głebokosci około 70 km, dalej przyrost jest  mniejszy.Na głebokosci 100 km temperatura wynosi 1500°C, na 1000 km około 3000°C, a gwałtowny  skok nastepuje na granic płaszcza z jadrem od 3500°C do około 4800°C. W jadrze wynosi ponad 6000°C. Strumien ciepła Istnienie gradientu ciepła skierowanego ku górze sprawia, ze z głebi Ziemi do jej powierzchni istnieje  stały dopływ ciepła –  strumie n  ciepła Q = K*r gdzie: K – przewodnosc cieplna, r – gradient Strumien ciepła mierzony jest w jednostkach strumienia ciepła 1 JSC=1μcal cm-2s-1 W układzie SI strumien ciepła ma wymiar [mW/ m2 ] Ciepło Ziemi wykorzystywane jest do produkcji energii geotermalnej IZOSTAZJA Izostazja  – da_nosc mas w skorupie ziemskiej do osiagniecia równowagi grawitacyjnej.

(…)

… przez:
-fałdowanie
-sedymentacje
-rozwój lub zanik pokrywy lodowej
-zmiane ilosci wód w zbiornikach
-zwiekszanie obcia_enia skorupy w rezultacie ruchów górotwórczych
-denudacje (wietrzenie, erozja, powierzchniowe ruchy masowe)
http://piru.alexandria.ucsb.edu/~geog3/lab_images/1-12.jpg
Przykładem ruchów izostatycznych mo_e byc postglacjalne podnoszenie sie
Skandynawii (równie_ Kanady i obszarów przyległych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz