Pytania na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na egzamin - strona 1 Pytania na egzamin - strona 2

Fragment notatki:

Pytania z Geologii i geomorfologii:  gr 1 1). Czy deklinacja magnetyczna jest w metrach? Nie w [ °]
2). Jakiego pierwiastka jest najwięcej w skorupie ziemskiej? Tlen O 46%
3). Ile lat ma Ziemia? 4,5mld lat
4). Co to jest sima? 5). Co się znajduje między płaszczem a skorupą?
MOHO
6). Nauka zajmująca się skamieniałościami? 7). Co to jest woda mineralna i jakie są jej rodzaje? Woda mineralna - gdy w 1dm3 znajduje się 1g minerałów (szczawy, krzemionkowe, siarkowe, żelaziste)
8). Co wpływa (co to jest) zjawisko krasowania? Klimat i ukształtowanie ternu
9). Co wydobywa się w wybuchu wulkanu eksplozywnego?
gaz, materiały wulkaniczne
10). Czynniki geologiczne wpływające na morfologie terenu?
Tektonika i litologia
11). Gleby w dolinach rzecznych? (aluwialne), mady, czarne ziemie deluwialne, murszowe, murszowate
12). Jak powstają moreny? Forma osadowa o dużej wielkości, powstałe z materiału skalnego niesionego przez lodowiec i złożonego na jego przedpolu albo przy krawędziach lub pod lodowcem. Składa się z mieszaniny piasku i żwiru.
13). Czynniki wietrzenia mechanicznego i chemicznego? Chemiczne Mechaniczne
-rozkład -rozdrabnianie-ścieranie
-rozpuszczanie -nagrzewanie
-kruszenie -zanurzanie
-wymywanie -pęcznienie
14). Co należy do czynników egzo- i endogenicznych?
Egzotermiczne: wietrzenie, erozja, sedymentacja
Endotermiczne: diastrofizm, magmatyzm, metamorfizm, plutonizm
15). Geologiczne znaczenie mórz i oceanów?
16). W jakim klimacie występują gleby poli... ?
17). Co jest produktem akumulacji eolicznej?
Lessy, piaski(wydmy)???
18). Jaka skała powstaje podczas metamorfizmu granitu?
Gnejs
19) Cechy osadów akumulacji eolicznej
Pytania z Geologii i geomorfologii:  gr 2
1.Lateryt powstaje w klimacie?
tropikalnym
2.przykład gołoborza w Polsce?
Góry Świętokrzyskie (Łysica)
3.skamieniałość przewodnia?
Szczątki organiczne, które żyły w dawnych epokach geologicznych na dużym obszarze i w krótkim okresie czasu.
4.gdzie występują skały magmowe?
Sudety
5.Metamorfizm piaskowców?
kwarcyt
6.Jak powstają lessy?
Lessy są pochodzenia eolicznego
7.erozja boczna?
To rozmywanie brzegów przez wodę płynącą

(…)

… są pochodzenia eolicznego
7.erozja boczna?
To rozmywanie brzegów przez wodę płynącą
8.Wietrzenie chemiczne w jakim klimacie?
umiarkowanym
9.Czynniki wietrzenia chemicznego i mechanicznego?
Chemiczne Mechaniczne
-rozkład -rozdrabnianie-ścieranie
-rozpuszczanie -nagrzewanie
-kruszenie -zanurzanie
-wymywanie -pęcznienie
10.deferencjacja... czy to jest magma płynna?
Różnicowanie się magmy
11.Korazja?
Erozja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz