Macierz symetryczna - strona 8

Ekonometria

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3990

Σx12 Σ1x2 Σx1 XTX = Σx1x2 Σxx2 Σx2 macierz symetryczna Σx1 Σx2 n Σ X1Y XTY = Σ X2Y Σ Y X1 X2 Y X12 X22...

Ekonometria - Elementy modelu

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Ekonometria
Pobrań: 315
Wyświetleń: 4543

Σx12 Σ1x2 Σx1 XTX = Σx1x2 Σxx2 Σx2 macierz symetryczna Σx1 Σx2 n Σ X1Y XTY = Σ X2Y Σ Y X1 X2 Y X12 X22...

Estymacja liniowych modeli według MNK

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • prof. nadzw. dr hab. Jan Czaja
 • Rachunek wyrównawczy
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1358

, wtedy rozwiązanie takich układów równań będzie wymagało zastosowania teorii uogólnionej odwrotności macierzy. 2...

Uogólnione odwrotności macierzy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1624

UOGÓLNIONE ODWROTNOŚCI MACIERZY Uogólniona macierz odwrotna – uogólnienie pojęcia macierzy...

Mechanika budowli-pytania na kartkówkę

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 77
Wyświetleń: 819

w tej samej płaszczyźnie. Własności macierzy podatności F -jeżeli detF=0 to K=F^(-1); -macierz F symetryczna...