Macierz symetryczna wyznacznik - strona 3

Sterowalność układu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 525

jest, aby macierz była rzędu n (czyli, żeby miała n - liniowo niezależnych kolumn, wyznacznik takiej macierzy...

ćwiczenia - macierze

 • Politechnika Śląska
 • Matematyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 602

, to macierz nazywamy macierzą symetryczną. Macierz jest macierzą symetryczną stopnia drugiego. Dodawanie...

Uzupełnienie wykładu 1 z Matematyki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Joanna Huk
 • Matematyka i statystyka matematyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

na pierwsze ćwiczenia z matematyki). Obliczanie wyznacznika metodą Laplace' a Wyznacznik macierzy kwadratowej...

Macierze - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Matematyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 833

: Niech A będzie macierzą kwadratową stopnia n. Jeśli wyznacznik detA≠0, to istnieje dokładnie jedna macierz kwadratowa B...

Twierdzenie Cramera-definicja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Kazimierz Winnicki
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

jeden jest macierzą nieosobliwą rozwiązaniem układu jeden ma postać x1=w1/w itd., gdzie wyznaczniki wi (i=1...

Funkcje macierzy - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Mieczysław Chalfen
 • Analiza i algebra
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

Funkcje macierzy Wyznacznik det A Wspomniany już wcześniej wyznacznik macierzy można obliczyć...

Elementy algebry macierzy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Polityka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 672

i (1.8) k-kolumnach. Macierzą symetryczną jest taka macierz kwadratowa, w której elementy są symetryczne...