Macierz symetryczna wyznacznik - strona 2

Algebra macierzy - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Metody numeryczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

  ... ... (8) g) jednostkowa 1  0 E= ...  0  0  0  ... .  1  (9) Symetryczną macierz kwadratową...

Rachunek macierzowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2100

symetryczna, je˙ eli AT = A (tzn. gdy macierz A jest symetz ryczna wzgledem gl´wnej przekatnej...

Algebra liniowa 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Ewa Wędrowska
 • Matematyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1519

eliminacji Gaussa- Jordana 12. Jak obliczyć wyznacznik macierzy stopnia za pomocą rozwinięcia Laplace'a...

Twierdzenia i definicje z egzaminu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Algebra liniowa
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2716

kanoniczną. Twierdzenie o macierzy rzeczywistej symetrycznej i jej wartościach własnych. (Pokazać...

Macierze-wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Aneta Zglińska-Pietrzak
 • Matematyka
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1085

. Niech A będzie macierzą kwadratową. A jest macierzą symetryczną jeżeli ∀i,j∈{1,2,...,n} aij = aji . A jest macierzą...