Lutowo - strona 10

Historia gospodarcza - Kalendarze

 • dr hab. Jan Szpak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 462
Wyświetleń: 5446

Szczegółowe opracowanie książki Jana Szpaka dotycząca Historii gospodarki. Plik zawiera 29 stron opisu z książki. Tematyka obejmuje następujące zagadnienia. Periodyzacja historii: periodyzacja wolna, kalendarze, periodyzacja praktyczna, marksistowska, stadiów rozwoju wg Walta Rostowa, wg kryterium w...

Historia gospodarcza - Periodyzacja

 • dr hab. Jan Szpak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 441
Wyświetleń: 4921

W materiałach tych opisane są takie zagadnienia jak: przedmiot historii gospodarczej, periodyzacja historii, periodyzacja studiów rozwoju wg Rostowa, komendacja, beneficjum, stosunek poddańczy, kontrakt lenny, obowiązki wasala i seniora, państwo feudalne, Stany Generalne, monarchia, dzieje osadnict...

Europa po roku 1830

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1141

a nie monarchami Europa Zachodnia Spór o ziemie nadreńskie Rewolucja lutowa w Paryżu (1848) oraz proklamowanie II...

Podstawy bankowości

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1176

%. Decyzje R.P.P.(Lutowe 98): 1.Ograniczenie tempa oficjalnego comiesięcznej dewaluacji złotego z 1% do 0,8...

Ujejski - Wybór poezji i prozy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1407

rewolucję lutową 1848. brał w niej udział. Ponad czasem politycznych doświadczeń. Powrót do Lwowa w połowie...

Berent Wacław - Ozimina

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Iwona Buczak
 • Literatura współczesna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1113

dotyczących przepływu czasu. Wydarzenia lutowej nocy - rozpoczęcia biesiady, nadejście wiadomości o wybuchu...