Luksus - strona 5

Średniowiecze- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

społeczeństwa były nierówne. Kościół występował przeciw nadmiernemu bogaceniu się, wyzyskowi i luksusowi...

Kampania reklamowa banku

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

samochodowy sprzedajemy wygodę i luksus wynikający z posiadania auta. Ulotka reklamowa - oprócz funkcji...

Funkcje i podział opakowań

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Maria Wiśniewska
 • Opakowania w marketingu
Pobrań: 924
Wyświetleń: 4690

, powinno się kojarzyć z istniejącą reklamą danego produktu, powinno kojarzyć się z prestiżem, luksusem posiadania...

Utylitaryzm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kwarciński
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2569

i przystosowanie: Ludzie przystosowują się do wszystkiego Warunki: - ekstremalnie niekorzystne - luksus, bogactwo...

Liberalizm a stosunek Papieża

 • Uniwersytet Opolski
 • dr Jacek Kowalski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1372

techniczne. Jednakże pomimo takiego stanu rzeczy na świecie panuje nie równowaga, luksus istnieje obok nędzy...

Referat o rewolucji francuskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Rewolucja francuska
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2681

się na dostawach do wojska i nie stronili od okazywania swojego luksusu. Nastały czasy karnawału, rozwijało...

Słówka-angielski

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Majewski Janusz
 • Podstawy turystyki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1169

- turyści wystrzegający się luksusów VFR Visit Friends and Relatives - odwiedzanie krewnych i znajomych...

Rewolucja Angielska

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1442

katolickiego jak i zreformowanego - krytyka za rozpustę, lenistwo i rozrzutność, występowali przeciw luksusowi...