Pojęcie i istota przedsiębiorczości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 882
Wyświetleń: 2639
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i istota przedsiębiorczości - strona 1 Pojęcie i istota przedsiębiorczości - strona 2 Pojęcie i istota przedsiębiorczości - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 1 7.10.2010 zaliczenie - test zamknięty. WYKŁAD 2 14.10.2010 Pojęcie i istota przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość to zdolność do przewidywania i skłonności do podejmowania ryzyka - R. Cantillon XIX w. Pojęcie przedsiębiorczości ewoluowało na przestrzeni lat, trudno znaleźć jednoznaczną definicję. Można natomiast wskazać kategorię przedsiębiorczości:
Przedsiębiorczość jako cecha :
- cechy określające kierunek działania i wybór celów,
- cechy określające poziom i sprawność działania,
- cechy określające tempo, szybkość, siłę i trwałość relacji jednostki na bodźce płynące z otoczenia,
- cechy określające zdolność działania jednostki z obowiązującymi standardami moralnymi i społecznymi.
Według psychologów człowiek przedsiębiorczy odznacza się:
- twórczą osobowością,
- silną potrzebą osiągnięć,
- zdolnością łamania zwyczajów i tradycji,
- umiejętnością wykorzystywania szans i zagrożeń,
- umiejętnością korzystania z odkryć nauki i wynalazków,
- dynamicznością, inicjatywą, inwencją i pomysłowością,
- umiejętnością pokonywania różnych typów trudności i barier,
- wiarą w możliwości realizowania nowego przedsięwzięcia,
- odpowiedzialnością za skutki podjętych działań,
- akceptowaniem ryzyka, niepewności,
- umiejętności ustalenia właściwych hierarchii problemów,
- wewnątrzsterowność.
Przedsiębiorczość jako funkcja obejmuje :
- wprowadzenie całkiem nowego towaru,
- wprowadzenie nowej metody produkcji,
- otwarcie nowego rynku,
- zdobycie nowego źródła zasobów, surowców,
- nowe organizacje przemysłu np. stworzenie lub złamanie monopolu.
Obecnie funkcja przedsiębiorczości:
- wzrost gospodarczy,
- zwiększenie wydajności,
- tworzenie nowych wyrobów, usług, technik,
-ożywienie konkurencji na rynku.
Przedsiębiorczość jako spostrzeganie i wykorzystywanie ryzyka Stawiane są trzy podstawowe pytania:
dlaczego, kiedy i jak zaczynają istnieć szanse na tworzenie dóbr i usług?
dlaczego, kiedy i jak właśnie ci ludzie a nie inni odkrywają i wykorzystują te szanse?
dlaczego, kiedy i jak różne sposoby działania są stosowane do wykorzystania szans przedsiębiorczych?
Ad a) kiedy powstają nowe technologie, kiedy wykorzystuje się nieefektywne rynki, demografię i zmiany polityczne.
W swojej czystej postaci przedsiębiorczość oznacza utworzenie nowej firmy, zarządzanie nią, ponoszenie ryzyka związanego z jej funkcjonowaniem.


(…)

… się historycznie a głównie wpływały na ich kształt m.in.:
- system społeczny,
- charakter gospodarki.
Model ukształtowany na gruncie etyki protestanckiej:
- fundamentem działania jest wolność gospodarcza,
- istotne cechy osobowości człowieka to pracowitość, sumienność, wytrwałość, zapobiegliwość, ascetyzm w życiu codziennym,
- negowano: marnotrawstwo, tracenie czasu, nadmierną konsumpcje,
- praca jest wartością samą w sobie, dlatego traktowana jest jako cnota,
- osiąganie sukcesu jest „stanem łaski” a ponieważ nie godzi się aby żyć w luksusie należy zdobyte bogactwa inwestować.
Model oparty na katolickiej nauce społecznej:
- personalizm - dostrzeganie godności osoby ludzkiej,
- solidarność,
- pomocniczość,
- uznanie ładu gospodarczego,
- przekonanie, że działalność gospodarcza człowieka stanowi ważny…
… dla tego typu działań i postępowania. Nawiązuje do American Dream, każdy może zostać przedsiębiorcom pod warunkiem stałego doskonalenia swoich umiejętności zawodowych i ciągłego zdobywania wiedzy;
przedsiębiorczość systemowa:
- głównym atrybutem jest pomysłowość i innowacyjność zawarta w tzw. biznesplanie stanowiąca gwarancję dla otrzymania gwarancji prawnych i kapitałowych na rozpoczęcie własnej działalności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz