Luka inflacyjna wykres - strona 6

Makroekonomia - wykład 14, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Makroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1477

ilośc obiegu pieniądza [pieniężna] Wielkość produkcji nie nadąża za popytem Luka popytowa Keisa różnica...

Inflacja - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 133
Wyświetleń: 791

podatków rządowych -regulowanie podaży pieniądza bezgotówkowego w gospodarce -obniżanie ceł 17.LUKA...

Ekonomia - bezrobocie, inflacja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ekonomia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1743

przewyższającym możliwość jego zaspokojenia luka inflacyjna rozmiar luki inflacyjnej wyznaczony jest przez różnicę...

Bezrobocie, inflacja

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1008

przewyższającym możliwość jego zaspokojenia luka inflacyjna rozmiar luki inflacyjnej wyznaczony jest przez różnicę...

Makroekonomia- wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Katarzyna Nagel
 • Makroekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1407

przywraca równowagę pomiędzy popytem i podażą. (Rozwinięciem tej koncepcji jest teoria „luki inflacyjnej...

Kreacja pieniądza

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Piotr Pisarewicz
 • Bankowość
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1302

po pewnym czasie. INFLACJA - POJĘCIA POKREWNE LUKA INFLACYJNA - nadwyżka zagregowanego popytu...

Pytania egzaminacyjne - Gaz doskonały

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Henryk Kasprzyk
 • Chemia fizyczna i analiza instrumentalna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1260

der Waalsa poniżej temperatury krytycznej 2.Potencjał Lennarda-Jonesa, jak zmienia się energia (.luka...

Inflacja- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Elżbieta Chudzio
 • Makroekonomia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1680

nie może już dalej wzrastać, więc rosną ceny. Luka inflacyjna - różnica między wielkością łącznego popytu na towary...