Rozwój cykliczny w gospodarce- wykład 10

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwój cykliczny w gospodarce- wykład 10 - strona 1 Rozwój cykliczny w gospodarce- wykład 10 - strona 2 Rozwój cykliczny w gospodarce- wykład 10 - strona 3

Fragment notatki:

MAKROEKONOMIA Dr Lidia Gabrys Wykład 10
ROZWÓJ CYKLICZNY W GOSPODARCE
Wzrost gospodarczy - wychwytuje ilosciowe zmiany w gospodarce (mierzone PKB, PNB etc.).
Rozwój gospodarczy - obok ilosciowych zmian ujmuje tak'e zmiany jakosciowe, kojarzone z postepem (charakterystyczne dla rozwoju), wówczas mówi sie o rozwoju społeczno-ekonomicznym.
Czynniki wzrostu:
bezposrednie (wielkosc zatrudnienia i wydajnosc pracy):
-w socjalizmie forsowano zatrudnienie, a nie wydajnosc; gospodarka gdzie dominuje zatrudnienie - ekstensywna
-w krajach zachodnich, najwa'niejsza wydajnosc pracy, gdzie dominuje wydajnosc - intensywna
posrednie (inwestycje):
-ani wzrost wydajnosci ani nowe miejsca pracy nie sa mo'liwe bez inwestycji.
Wahania w gospodarce:
sezonowe - o charakterze przyrodniczym, technologicznym oraz uwarunkowaniami społecznymi
cykle szczególne - wystepuja na poszczególnych rynkach towarowych
cykle czteromiesieczne - cykle zapasów
cykle specjalne - w rolnictwie, tzw. swinski, cykl produkcji tradycyjnej, bywały i 2 lata
cykle budowlane - ok. 20 lat
wahania przypadkowe, nieregularne, niecykliczne, wywołane przez wojny, strajki, kleski.
Zainteresowanie tylko wahaniami cyklicznymi.
Istota cyklicznych zmian aktywnosci gospodarczej w cyklu koniunkturalnym
Zmiany aktywnosci gospodarki (wahania ogólnogospodarcze), okreslamy mianem cyklicznych wahan koniunkturalnych.
Wskazniki koniunktury:
~ rozmiary produkcji
~ wielkosc sprzeda'y
~ rozmiary inwestycji
~ wielkosc bezrobocia
~ poziom płac
~ poziom cen
~ skala operacji giełdowych
~ wysokosc stopy procentowej
Cykl koniunkturalny - zjawisko ciagłych zmian poziomu aktywnosci gospodarczej.
Mierzy sie jeden okres cyklu od A do A, lub od B do B.
Cechy cyklu:
» ilosc faz
» głebokosc odchylen
» amplituda cyklu
» punkty zwrotne cyklu (górny i dolny)
» stromosc wierzchołków
» czestotliwosc cyklu
» czas trwania cyklu
Trend - długookresowa tendencja wzrostowa
Do lat 30-40 cykl miał 4 fazy (def. tradycyjna) , dzisiejszy ma 2 (def. współczsna) (lub wg niektórych 3).
Głebokosc - jak mo'e sie wybic lub zejsc w dół.
» B - dolne zwrotne punkty cyklu (podłoga cyklu),
» A - górne punkty zwrotne cyklu (sufit cyklu).


(…)

… Juglara trendem dla cyklu Kitchina, cykl Kondratiewa trendem dla cyklu Juglara etc.
Cykl klasyczny i powojenny (zdeformowany)
Klasyczny:
A-B - I faza - kryzys gospodarczy
B-C - II faza - depresja
C-D - III faza - o_ywienie
D-A - IV faza - rozkwit, boom
Głebokie wychylenia w dół i w góre, silne falowanie (amplituda), strome wierzchołki, du'a amplituda. 8-10 lat (cykl Juglara).
Powojenny (zdeformowany):
Zaczał sie kształtowac po wielkim kryzysie (lata 30te).
Ma 2 fazy:
A-B - I faza - spadek aktywnosci (kryzys + depresja) - recesja
B-A - II faza - wzrost aktywnosci (o_ywienie + boom) - o_ywienie
Du'o płytsze odchylenia, mała amplituda, wierzchołki łagodne, wzrosła czestotliwosc 3,5-4,5 roku (cykl Kitchina); od lat 70-tych nierówno układaja sie obie fazy
Tzw. stagflacja sykularna - faza recesji rozciaga…
… niedokonsumpcji - J.A. Hobsona - „niedostateczna skłonnosc do konsumpcji” oraz „nadmierna skłonnosc do oszczedzania”
» Teoria J.M. Keynesa - mechanizm mno_nika inwestycyjnego (Keynes) oraz akceleratora A.Aftaliona, J.R. Hicksa, P. Samuelson. Oba mechanizmy sie nakładaja.
Gdy rosnie AD i sa niewykorzystywane moce wytwórcze to najpierw AS wzrasta wykorzystujac lepiej mo'liwosci produkcyjne, a' do produkcji potencjalnej (przy tym luka inflacyjna).
Gdy osiagnieta zostaje produkcja potencjalna, wykorzystane moce produkcyjne, AS zostaje „zastopowane”, a AD rosnie. Przedsiebiorcy musza rozpoczac inwestycje, by zwiekszyc moce wytwórcze. Ceny znów zaczynaja przyspieszac (presja inflacyjna). Gdy inwestycje zaczna działac to o sobie daje znac mno'nik inwestycyjny oraz akcelerator. Daje to efekt szybkiego
rozrastania sie…
… to gospodarka „siada” i czeka na nowe innowacje (takimi „cyklami” cykle Kondratiewa).
P. Drucker - potrzeba „pernamentnej innowacji” - jak wprowadzi sie jakas to ju' jest ona stara.
¨ Teoria plan na słoncu - W. Jevonsa - wybuchy na słoncu zle działaja na gospodarke, jako wynik wyborów - gdy sa plamy to ludzie dokonuja gorszych
¨ Teoria cyklu politycznego - W. Nordhasua, E. Tuffe - obrazuje to przykład R…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz