Liturgia słowa - strona 2

note /search

Bazyli Wielki - życiorys

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Patrologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1722

kościół po liturgii słowa; “Klęczący”, którzy pozostawali w postawie klęczącej podczas modlitw; “Stojący...

Modlitwa powszechna - opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Liturgika - sakramenty
Pobrań: 28
Wyświetleń: 3661

Eucharystyczna Liturgia Słowa i Liturgia Eucharystyczna to dwie główne części Mszy, ale stanowią one całość...

Protestantyzm- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religie świata
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1253

sakrament) centr. rolę zaczęła odgrywać sama liturgia słowa (jej gł. elementami były: czytanie tekstów bibl...

Język religijny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stylistyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1260

przez Kaszubów w niektórych częściach liturgii słowa, a także w homiliach korzysta się z języka kaszubskiego (por...

Święcenia - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1092

, natomiast diakoni otrzymują moc służenia Ludowi Bożemu w diakonii liturgii, słowa i miłości. Kan. 845 – § 1...

Eucharystia - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1281

, bardzo zaleca się, ażeby wierni brali udział w liturgii Słowa, gdy jest ona odprawiana w kościele parafialnym...

Rewolucja październikowa w Rosji 1917

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Kościoła
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1414

krytykująca nowości, w tym rozbudowaną liturgię Słowa Bożego, czynny udział wiernych, język narodowy...

Tezy na egzamin licencjacki

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Egzamin licencjacki
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1393

Teza 1. Praworządność - pojęcie, gwarancje 1. Pojęcie praworządności Idea państwa praworządnego swymi korzeniami sięga starożytności greckiej. Już wybitny filozof Platon najpierw twierdził, że państwem powinni rządzić filozofowie; ale następnie zmienił poglądy, głosząc postulat, że państwem powinn...