Literackość

Culler - Co to jest literatura

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 854
Wyświetleń: 2373

, co to jest literatura, bo 1) teoria przejmuje pojęcia z różnych dziedzin „nieliterackich”, 2) istnieje literackość...

Wiedza o literaturze - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. inż. Janusz Wójcik
 • Analiza dzieła literackiego
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2919

literatury, literackości), bardzo ważnym elementem staje się czytelnik, odbiorca, zmieniają się kanony lektur...

Literatura i jej wyznaczniki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Bogumiła Kaniewska
 • Teoria literatury
Pobrań: 672
Wyświetleń: 3430

, blisko myślenia modernistycznego. Wyznacznikiem literackości jest reakcja odbiorcy (koncepcja...

Obiektywność-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Paweł Maciaszek
 • Gatunki dziennikarskie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 833

, ich usytuowanie według wartości informacyjnej). Wyznaczniki literackości: - fikcyjność - dominanta funkcji...

Rosyjska szkoła formalna - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Agnieszka Izdebska
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1596

obowiązujących w różnych okresach ewolucji literatury. Cechą wyróżniającą literaturę jest literackość rozumiana...