List zastawny - strona 12

Rynki i Instytucje Finasowe

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Rynek finansowy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 3507

zastawne ? Listy zastawne to własne dłużne papiery wartościowe banków depozytowo - kredytowych...

Finanse (26stron)

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Finanse
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1323

wartościowych Instrumenty finansowe na rynku kapitałowym: → Papiery wartościowe akcje obligacje → Listy zastawne...

Rynek finansowy- notatki z ćwiczeń

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Dariusz Piotrowski
  • Rynek finansowy
Pobrań: 1190
Wyświetleń: 6601

certyfikaty inwestycyjne kwity depozytowe listy zastawne obligacje (bony) zero kuponowe- brak odsetek...