List zastawny - strona 13

Finanse - definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Barbara Grabińska
 • Finanse
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1701

, listy zastawne, akcje, certyfikaty inwestycyjne Rynek instrumentów pochodnych- Przedmiotem obrotu...

Funkcje i kapitał - ściąga

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Krystyna Dziworska
 • Podstawy inwestowania
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1211

na dłużne (obligacje, listy zastawne) i udziałowe (akcje, prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne). Rynek...

Systemy bankowe - bank

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy bankowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 903

w drodze sprzedaży listów zastawnych, których zabezpieczeniem jest zastawiona w bankach ziemia...

Wartość obligacji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Piotr Pisarewicz
 • Bankowość
Pobrań: 105
Wyświetleń: 770

depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne, jak również inne papiery wartościowe...

Bankowość notatki 1 sem fijał

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 518
Wyświetleń: 9492

od niej ustawą o bankach hipotecznych i listach zastawnych. Podmiotem Polskiego systemu bankowego...

Ustawa Budownictwo mieszkaniowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

Państwa lub Narodowy Bank Polski bądź poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz w listy zastawne...