Likwidator - strona 4

Sposoby pomiaru wartości-wycena majątkowa

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Piotr Wróbel
 • Wycena przedsiębiorstwa i zarządzanie wartością
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1043

, odprawy pracownicze, wynagrodzenie likwidatora. stosowana przy braku popytu, wyznacza minimalną wartość...

Skutki podziału - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo handlowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

rewizyjnej oraz likwidatorzy spółek uczestniczących w podziale ponoszą solidarną odpowiedzialność względem...

Wykład - osoba prawna (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469

, jeśli została utworzona jako czynność prawna to wtedy powstanie likwidacja. Ustanawia się likwidatora...

Spolki handlowe

Pobrań: 0
Wyświetleń: 1022

/akcjami spółka właściwa # członkiem organu spółki lub likwidatorem może być osoba fizyczna z pełną...

Spółka jawna-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Renata Zielińska
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1246

do sądu rejestrowego. Wraz z otwarciem należy podać imiona i nazwiska likwidatorów. Jeśli wspólnicy...

Spółka jawana-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Witold Dereń
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 847

między wspólników. Likwidatorami są wszyscy wspólnicy. Wspólnicy mogą powołać na likwidatorów tylko niektórych...

Prawo o stowarzyszeniach - ustawa

 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1421

się stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami stowarzyszenia są członkowie jego zarządu...