Liczba mnoga - strona 11

Brzozowski - Młoda Polska

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Iwona Buczak
 • Literatura współczesna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1085

ten odwołuje się do tekstu Przybyszewskiego Confiteor, Brzozowski stosuje tutaj liczbę mnogą...

Uniwersalia językowe-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Kazimierz Cybulski
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 560
Wyświetleń: 3521

, to musi w nim także występować liczba mnoga. Uniwersalia nieimplikacyjne to np. konwencjonalny charakter języka...

Okres po niemowlęcy - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Krysiak
 • Psychologia wieku dzieciecego
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1015

„Eksplozja gramatyki”, budowanie zda© zgodnie z regułami gramatycznymi, opanowanie odmian, używanie liczby...

Liczebniki zbiorowe - przykłady

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Janina Furgał
 • Język rosyjski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2506

występującymi w liczbie mnogiej d) z zaimkami osobowymi( личные местоимения: я -ja /ты -ty/он - on/ она...

Polityki europejskie - zagadnienia wstępne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Michał Gierycz
 • Wprowadzenie do polityki europejskich
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

„polityki”? dlaczego liczba mnoga? Polityki Polity Ustrój Politics Proces Policy Zawartość Możliwe warianty...

Diagram związków encji-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Marek Głuchowski
 • Inżynieria oprogramowania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1211

): każda encja staje się tablicą, której nazwa jest nazwą encji w liczbie mnogiej; każdy atrybut staje...

Jung czyli geneza XX wieku

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Ewelina Widawski
 • Teoria i filozofia kultury
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805

świadomość („jego istota może być opisywana, ale nigdy nie zostanie opisana”). Archetypy w liczbie mnogiej...

Jak pisać pracę - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Egzamin inżynierski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 833

, zaprojektowano, zaprogramowano, przetestowano) lub I osoby liczby mnogiej (zrobili- śmy, zaprojektowaliśmy...

Komplet notatek z wiedzy o języku

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Iwona Benenowska
 • Wiedza o języku
Pobrań: 490
Wyświetleń: 3052

, np. reguła: temat rzeczownika + -om → celownik liczby mnogiej pozwala dowolnie tworzyć w tekstach...