Okres po niemowlęcy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Okres po niemowlęcy - omówienie - strona 1 Okres po niemowlęcy - omówienie - strona 2 Okres po niemowlęcy - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

OKRES PO NIEMOWLĘCY -SZANSE I ZAGROŻENIA
Rozwój motoryczny - postawa i lokomocja:
Waga przyrasta coraz mniej, ale dziecko nadal rośnie
Wiek dziecka
Charakterystyka postawy i sprawności lokomocyjnej dziecka
15 msc
Wchodzi po schodach na czworakach, chodzi samodzielnie, choć czasem się przewraca 18 msc
Ciągnie ze sobą przedmioty na sznurku, wchodzi po schodach za pomocą dorosłego - kroki stają się coraz dłuższe, ruchy lepiej skoordynowane, niżej unosi nogi
25-30 msc
Schodzi po schodach bez trzymania się poręczy i stawiając nogi na przemian, skacze, biega
36 msc Jeździ na trzykołowym rowerku, stoi na palcach Rozwój motoryczny - manipulacja
Rozwój manipulacji specyficznej (manipulowanie w sposób adekwatny do funkcji) - drugi rok życia - dostosowuje swoje ruchu do kształtu przedmiotu, koloru, odległości, ruchy stają się bardziej mocniejsze, skorygowane Zabawy konstrukcyjne - dążenie do uzyskania jakiegoś wytworu (wykorzystanie przedmiotów do budowania i konstruowania innych rzeczy np. budowa wieży z klocków, składanie układanek, lepienie z plasteliny) - trzeci rok życia Kolejny etapy zabawy klockami rozumie się za etap rozwoju (dziecko im starsze tym więcej potrafi zbudować, z większej ilości klocków) pociągi umie budować w ok 21 msc życia, budować mosty około 30 msc. Pierwsze próby rysowania i malowania Posługiwanie się przedmiotami codziennego użytku (2 roku życia - posługiwanie się łyżką, ołówkiem; 2, 5 rok życia - przeniesienie szklanki napełnionej do ¾ płynem, nałożenie części ubrania; 3 rok życia - umycie twarzy, rąk i wytarciem ręcznikiem) Rozwój poznawczy - funkcja symboliczna
Funkcja symboliczna - zdolność do przywołania nieobecnych przedmiotów i zjawisk za pośrednictwem symboli i znaków (przejaw: przyswajanie mowy, pojawienie się zabawy symbolicznej, naśladownictwo odróżnicowane, pierwsze przejawy wyobraźni) Opanowanie systemów symbolicznych (język, muzyka, rysunek, gesty, liczby)
Dziecięca teoria umysłu (wiedza na temat stanów mentalnych) - połowa 2 roku życia - zdolność myślenia o rzeczach nieobecnych i hipotetycznych sytuacjach
Zrozumienie, że umysł zawiera pewne niewidzialne stany mentalne różniące się od przedmiotów
Rozwój poznawczy - uczenie się
Uczenie się mimowolnie - w każdym czasie dzieci się uczą
Rola opiekuna - wykorzystywanie okoliczności i stwarzanie okazji do poznania świata, organizowanie warunków do działania Podstawowy sposób uczenia się - naśladownictwo

(…)

… istnienia - wyobrażanie sobie czegoś czego nie ma np. dziecko ma kapelusz na głowie Te 3 formy występują jako zespół. Dziecko nie tylko odgrywają te role ale też zdają sobie sprawę, że ktoś udaje te rzeczy.
Zabawy tematyczne - podstawą są zabawy symboliczne
Rozwój mowy i komunikacji
2 i 3 rok życia - znaczne postępy w opanowaniu języka (pod koniec 1 roku życia 4-5 słów, a latach następnych dziennie średnio 9-10 słów; nazwy ludzi, jedzenia, pojazdów; dziecko samo wymyśla jakieś słowa na nazwanie jakiś przedmiotów; rozwój mowy u dzieci najpierw bardzo wolno przebiega)
Zjawisko nadrozciągłości znaczeń (wykorzystywanie poznanego słowa do wszystkich obiektów, które są w jakiś sposób podobne) Opanowanie słów wiąże się z tworzeniem się ich reprezentacji rozumienia <zapis dźwięków, ich uporządkowania…
… półroczne 2 roku życia - dominacja wypowiedzi jednokrotnie złożonych współrzędnie
3 rok życia - wzrasta liczba wypowiedzeń wielokrotnie złożonych współrzędne i podrzędnie Wiek dziecka
Etapy rozwoju mowy
12-13 msc Wypowiadanie pierwszych słów, posługiwanie się kilkoma pierwszymi słowami
13-16 msc
Stopniowe rozszerzenie słownika do ok 50 słów
16024 msc
„eksplozja nazywania”, gwałtowanie zwiększanie się zasobu opanowanego słownictwa- zwykle po przekroczeniu progu 50 słów, dominacja holofraz
18-24 msc
Pojawienie się pierwszych zdań dwuwyrazowych, zwykle po przekroczeniu progu od 100 do 200 słów
24-36 msc
„Eksplozja gramatyki”, budowanie zda© zgodnie z regułami gramatycznymi, opanowanie odmian, używanie liczby mnogiej, czasu przeszłego, przyimków, pojawienie się pytań i przeczeń
>36 msc
Budowanie zdań…
… i poznawczej jako podstawy funkcjonowania w świecie reguł
dzieci doświadczają restrykcyjnych interakcji z niewielkim udziałem komunikacji werbalnej prezentują o wiele niższy poziom samokontroli zachowania
najwyższy poziom samoregulacji osiągają dzieci doświadczającej silnej stymulacji i niewielkiej restrykcji (istotne: intensywność komunikacji werbalnej między dorosłym a dzieckiem oraz styl tej komunikacji) …
… złożonych współrzędnie i podrzędnie, najpierw jednokrotnie, a później wielokrotnie złożonych Rozwój obrazu własnej osoby
Rozwój poczucia odrębności fizycznej i poczucia własnego JA
Rośnie poczucie jego sprawstwa, poczucie tego, że jest autorem swoich zachowań Pierwsze objawy poczucia JA - rozpoznawanie siebie w lustrze Kształtowanie się poczucia odrębności fizycznej i psychicznej sprzyja rozwój…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz