Psychologia rozwoju - kolokwia

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia rozwoju - kolokwia - strona 1

Fragment notatki:

1.Klasyfikacja przywiązania u matek i dzieci wg Main.
(matka) Autonomiczna/ (dziecko) bezpieczne – umysł matki nie jest zajęty problemami które nie zostały rozwiązane ze
swego własnego doświadczenia. Matka w związku z tym może być wrażliwa na komunikaty dziecka.
Odrzucająca/unikające- matka mówi niechętnie o potrzebie więzi. Nie odpowiada na potrzeby dziecka i jest niewrażliwa.
Zaabsorbowana/oporne- matka jest zagubiona w historii swojego własnego przywiązania i dlatego niespójna w traktowaniu
swojego dziecka.
2. Stadia rozwoju samoświadomości w pierwszych 2 latach życia (wg Schaffera lub Lewisa):
0-3msc- dziecko interesuje się obiektami społecznymi. Nie jest zdolne do różnicowania siebie od innych.
3-8msc- pierwsze przejawy rozpoznawania siebie w oparciu o wskaźniki równoczesności ruchów- rozpoznanie to jest na tym
etapie jeszcze zawodne i niepewne.
8-12msc- uzyskanie poczucia stałości własnej osoby- rozpoznawanie siebie w oparciu o wskaźniki równoczesności. Początki
rozpoznawania siebie na podstawie cech zewnętrznych
12-24msc- utrwalenie się podstawowych kategorii związanych z ja czyli płeć wiek itd. Rozpoznanie na podstawie cech
zewnętrznych bez korzystania ze wskazówek równoczesności.
3. Wyróżnione przez Selmana stadia w rozumieniu siebie i innych:
St. 0 3-6 (lat)– rozumienie egocentryczne. Brak świadomości że inna osoba inaczej rozumie tę sama sytuacje
Stadium 1 5-9- dostrzeganie istnienia różnych perspektyw niemożność wiązania ich ze sobą
Stadium 2 7-12- dziecko potrafi przyjąć i rozważyć punkt widzenia kogoś innego.
Stadium 310-15- różne perspektywy mogą być rozpatrywane jednocześnie.
Stadium 412-dorosłość- określone punkty widzenia mogą być porównywane z dominującą i uogólnioną perspektywą
społeczną tzn w drodze abstrakcji.
4. Wg Harris przyswojenie teorii umysłu wymaga następujących osiągnięć rozwojowych:
1.
2.
3.
samoświadomość- samoświadomość jest przejawiana we wczesnym wieku a wyraża się w wypowiedziach dziecka
na temat swoich pragnień i uczuć.
zdolność do udawania- od 2 roku życia dziecko jest zdolne uczestniczyć w zabawie w udawanie. Włącza w to
zabawy lalkami którym przypisuje rozmaite stany mentalne.
zdolność do rozróżnienia rzeczywistości do fantazji- istnieją dane empiryczne które świadczą o tym, że zdolność ta
nie jest w pełni wykształcona aż do 4 roku życia.
4.
5.Podstawowe stany snu i czuwania niemowlęcia (Hutt, Lenard, Schulz):
Głęboki sen- regularny oddech, oczy zamknięte, brak ruchu (sporadyczne drgnięcia ciała)
Sen aktywny- nieznaczne drgania, oczy zamknięte, nieregularny oddech,
Ciche wybudzenie- regularny oddech, oczy otwarte, brak znacznych ruchów
Czynne wybudzenie- ruchy głowy i kończyń, oczy otwarte, oddech nieregularny
Płacz i hałasowanie- oczy częściowo lub całkiem zamknięte. Energiczne ruchy we wszystkich kierunkach. Płacz i inne
odgłosy.
6.początkowe zdolności percepcyjne noworodka (noworodków) co noworodek widzi słyszy i czuje:
-Z łatwością słyszy dźwięki w zakresie wysokości i głośności typowym dla

(…)

… zdolności percepcyjne noworodka (noworodków) co noworodek widzi słyszy i czuje:
-Z łatwością słyszy dźwięki w zakresie wysokości i głośności typowym dla głosu ludzkiego.
- umie skupić oboje oczu na jednym punkcie (najlepszy punkt ogniskowy 20-25 cm)
-wyczuwa 4 podstawowe smaki (słodki gorzki kwaśny i słony)
-rozróżnia znane mu zapachy ciała (odróżnia zapach matki od zapachu innej kobiety)
-po kilku…

-test zwodniczego pudełka
21.prestrategie pamięciowe- wymienić
22.Preferencje percepcji w okresie niemowlęctwa (niemowlak/niemowląt 0-1 rok) wpływające na jego kontakty
społeczne.
• Preferencja głosu ludzkiego – głosu matki!

Preferencja mowy skierowanej do dziecka

Preferencja radosnej mowy dorosłych

Niemowlęta preferują patrzenia na:

▫ Wzory symetryczne

▫ Zaokrąglone wzory

▫ Poruszające…
… i w końcu w geście
obejmowania ręce przyciągane są do ciała jako reakcja na głośny, nagły dźwięk, silne światło lub utratę podparcia pod glową,
zanika 5 miesiacu zycia
odruch Babińskiego (informacja o f. rdzenia kręgowego)
odruch poszukiwania piersi- odwracanie glowy i poruszanie ustami, gdy dotknieta zostanie okolica warg, zanika w 3-4 mies.
zycia
odruch chwytny- zaciskanie dłoni po podrażnieniu…
… i w jaki sposób dziecko je zdobywa
2. wymień kompetencje emocjonalne wg Saarni
3. przedstaw dowody na to, że dziecko różnicuje się od innych osób już przed 18 miesiącem. (chyba było, że
wykazuje odrębność fizyczną), a nie lęk separacyjny i lęk społeczny? - ja to napisałam
4. nazwij oraz scharakteryzuj, jak dziecko rozumie reguły w okresu myślenia logicznego
5. zdolności oraz ograniczenia w stadium przedoperacyjnym
6…
… samodzielnie.
8. Co mierzy test “a nie b”?
- umiejętność powstrzymania błędu perseweracji
- giętkość poznawczą
- zdolność hamowania wyuczonej reakcji
9. Jaka jest motoryka duża i mała dziecka w 10 miesiącu życia?
Duża: siadanie bez podparcia, pełzanie, raczkowanie, stanie z podtrzymywaniem, przewracanie się na boki
Mała: chwyt nożycowy, chwyt pęsetkowy, chwyt prosty, chwyt dłoniowo-łokciowy
10…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz