Lex specialis derogat legi generali - strona 8

System normatywny - wykład

 • dr hab. Krystyna Daniel
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1106

- zasada merytoryczności - lex specialis derogat legi generali postulat wykonalności - tylko normy...

Na kolokwium rok I semestr I

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2345

wcześniejszej. Zakresowa, merytoryczna reguła kolizyjna: wyraża się w paremii: LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI...

Źródła prawa międzynarodowego - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 721

specialis derogat legi generali; nemo iudex in causa sua; res iudicata; ne bis in idem procedatur...

Wstęp do prawoznawstwa

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Bartosz Wojciechowski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 2898

lex specialis derogat legi generali Wyjątek od normy (norma szczegółowa) deroguje normę ogólną. III...

Wykłady prawo międzynarodowe

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Brodowski
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 1085
Wyświetleń: 3192

. Jak rozstrzygać kolizje: Są usuwane w oparciu o 2 reguły: lex specialis derogat legi generali lex posterior...

Łacińska terminologia prawnicza-tłumaczenia 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1225

(ale tylko, gdy są na tym samym poziomie (np. dwie lex specialis lub dwie lex generalis) lex specialis derogat legi generali...