Leseferyzm - strona 7

Kościół katolicki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 861

leseferyzmu ale przestrzegał przed nadmierną socjalizacją państwa - może stanowić zagrożenie dla wolności...

Polityka ekonomiczna - materiały

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Szostak
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 259
Wyświetleń: 3024

roboczej - pomoc w przywróceniu pełnego zatrudnienia Leseferyzm - pogląd filozoficzno-ekonomiczny głoszący...

Utylitaryzm- ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1197

, tak jak u Benthama, znajdujemy połączenie leseferyzmu w ekonomii z uporczywym domaganiem się reformy politycznej...

Lektura makro wojtyna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Ewa Wojtyna
 • Makroekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1414

się utrzymać w krótkim. Ogólna teoria Keynesa - Keynes podjął polemikę z leseferyzmem i ekonomistami...

Lektura

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Ewa Wojtyna
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1099

pieniądza nie da się utrzymać w krótkim.   Ogólna teoria Keynesa - Keynes podjął polemikę z leseferyzmem...

Rynek jako mechanizm regulacji gospodarki

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jadwiga Rudek
 • Prawne i ekonomiczne otoczenie przedsiębiorstwa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2772

się z ingerencji w gospodarkę; ze względu na rolę państwa określa się tę fazę mianem leseferyzmu albo wolnej...

Epoka i jej konflikty ideowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602

- podstawowe idee liberalizmu - indywidualizm (prymat praw jednostki), leseferyzm (wolność jednostki od państwa...