Kościół katolicki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kościół katolicki - strona 1 Kościół katolicki - strona 2 Kościół katolicki - strona 3

Fragment notatki:

Myśl społeczno- polityczna Kościoła Katolickiego w XX wieku
Konserwatyzm pontyfikatu Piusa X Pius X (1835 - 1914r.) - następca Leona XIII usiłował odwrócić tendencję reformistyczną (ugruntowaną przez Leona XIII)
za przywróceniem konserwatywnej i autokratycznej linii pontyfikatu Piusa IX
1903r. - dokument Motu proprio dążenie do osłabienia kompromisu Kościoła z demokracją
nowy kodeks kanoniczny ugruntowanie zasady absolutyzmu i rządów monokratycznych w Kościele
zaniepokojony tendencjami rozwijającymi się w laikacie katolickim
zwalczał modernizm (który osłabiał dogmatykę Kościoła i jego hierarchię)
potępił odłamy chadecji - bo tak jak francuski Sillon szły zbyt daleko w kierunku demokracji
w Kościele rozbudowano system tajnego wywiadu zadanie - kontrola i zwalczanie odstępstw od oficjalnej doktryny (głównie prób osłabienia autokratycznej struktury Kościoła)
pontyfikat Piusa X znamienne, ale przejściowe załamanie ugruntowanej wcześniej tendencji do ustalenia kompromisu z państwem burżuazyjnym i jego instytucjami
następcy Piusa X:
Benedykt XV (1914 - 1922r.)
Pius XI (1922 - 1939r.)
Pius XII (1939 - 1958r.)
przywrócili tę zasadę działania i dostosowywali ją do aktualnych warunków
Powrót na drogę reform Benedykt XV przywrócił laikatowi prawo swobodnego wypowiadania się we wszystkich kwestiach
wyraził zgodę na tworzenie katolickich stronnictw politycznych
popierał tendencje demokratyczne uznał że stanowią one zaporę przeciw upowszechnianiu się tendencji rewolucyjnych
Pius XI podobne cele co u Benedykta XV
wiele swoich poczynań motywował obawami przed komunizmem komunizm - „… który 2 postawił sobie cele, do których dąży jawnie, otwarcie, nie cofając się przed żadnym środkiem, nie gardząc nawet gwałtem: te cele to : najostrzejsza walka klas i zupełne zniesienie własności prywatnej” Pius XI uważał totalitaryzm faszystowski za mniej niebezpieczny niż komunistyczny to miało wyraz w Paktach Laterańskich z 1929r. zarówno doktryna Kościoła (tego okresu) jak i faszystowska akcentują celowość ożywienia więzi korporacyjnych - organizacji zawodowych łączących solidarne interesy pracodawców i pracowników „ państwo i dobry obywatel powinni zabiegać, aby po zaniechaniu walk przeciwnych sobie klas powstała i rozwijała się zgodna współpraca stanów.” „Do odnowienia stanów musi się przyłożyć sztuka polityki społecznej. Społeczeństwo jest rozdrażnione i z tego powodu zmienne i chwiejne, ponieważ opiera się na klasach i odmiennych zainteresowaniach, tak że o walki i zawiści nie trudno”

(…)

… Sobór Watykański)
encyklika Ad Petri Cathedram - 1959r.
określenie generalnych kierunków i zakresu proponowanych zmian
encyklika Mater et Magistra
ze względu na wagę poruszanych kwestii - porównywana do Rerum Novarum czy Q. anno
Jan XXIII - 2 zasadnicze cele
przesycenie całego Kościoła duchem ekumenizmu
ekumenizm jedność ze wszystkimi braćmi odłączonymi, których dotychczas piętnowano mianem…

Treści społeczne encykliki Quadragessimo anno encyklika Quadragessimo anno za bezwzględną ochroną własności prywatnej
podobna argumentacja co w encyklice Rerum Novarum - ale inaczej rozłożone akcenty
w szerszym zakresie dopuszczona prawna reglamentacja sposobu korzystania z własności - „ilekroć tego wymaga konieczność , a prawo naturalne nie podaje w tej mierze wyraźnych przepisów”
rozwinięty program…
….)
Centesimus annus (1991r.) bezpośrednie nawiązanie do Rerum Novarum Leona XIII wspólna cecha tych encyklik ustosunkowują się do socjalizmu i kapitalizmu
za odrzuceniem socjalizmu
za gruntownym zreformowaniem kapitalizmu Leon XIII odrzucał socjalizm jako doktrynę, która była skierowana także przeciw pozycji Kościoła JP II - wydał encyklikę w momencie, gdy socjalizm potwierdził niezdolność do rozwiązywania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz