Leksem - strona 3

Komplet notatek z wiedzy o języku

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Iwona Benenowska
 • Wiedza o języku
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2940

za odrębne leksemy, których trzeba się nauczyć, a inne za doraźnie tworzone (i rozumiane) konstrukcje...

Słownik a społeczeństwo

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Leksykologia zewnętrzna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1120

, czyli relacjami między jednostkami leksykalnymi i leksemami. Natomiast jej zewnętrzna odmiana bada relacje...

Odmiany wspólczesnej polszczyzny

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2786

wpływają bowiem na system syntaktyczny i fleksyjny wypowiedzi, a także dobór leksemów ją tworzących...

Wstęp - notatki z wykładu 1

 • Uniwersytet Warszawski
 • Słownictwo polszczyzny XXI w.
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1855

i 120 sprawdzian) Wyraz, leksem, jednostka leksykalna. Kryteria wyodrębniania wyrazów w tekście...

Język i mowa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Procesy poznawcze
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1463

leksykalizacji= wybór leksemów; leksem- jednostka umysłowego słownika, na który składają się konkretne słowa...

Wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stylistyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1316

(wyraz, leksem, jednostka leksykalna, kryteria wyodrębnienia jednostek leksykalnych). Warstwy słownictwa...

Wykład - Metafora

 • Politechnika Śląska
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 539

- przypisywane są kulturowo, związane z leksemem a nie desygnatem. ...

Logika-opracowane zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Dorota Maria Kiebzak-Mandera
 • Dziennikarstwo prasowe radiowe i telewizyjne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1505

mają łączliwość syntaktyczną (jakie miejsce otwiera, jakie przypadki); Określić semantykę danych leksemów; KATZ...