Wstęp - notatki z wykładu 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2016
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp - notatki z wykładu 1 - strona 1 Wstęp - notatki z wykładu 1 - strona 2 Wstęp - notatki z wykładu 1 - strona 3

Fragment notatki:

04-10-2012AD
Na którykolwiek wykład, aby się zmieścić ;)
Co tydzień po wykładzie 10 pytań test do środy na platformie internetowej
28 stycznia sprawdzian końcowy pisemny
240 pkt razem (120 w internecie i 120 sprawdzian)
Wyraz, leksem, jednostka leksykalna.
Kryteria wyodrębniania wyrazów w tekście i systemie.
Ile jest wyrazów w języku polskim?
Słownictwo wspólnoodmianowe i słownictwo o ograniczonym zasięgu.
Leksykologia jako dyscyplina językoznawcza.
Czym jest wyraz w ujęciu potocznym?
Pojęcie znane zwykłym użytkownikom, którzy bez trudności dzielą usłyszaną wypowiedź na wyrazy
Wyraz=słowo= synonim tekstu, wypowiedzi, najważniejszy element języka, por. dobre słowo, słowo prawdy, wymiana słów
„WYRAZ”- termin dla językoznawców nieprecyzyjny
-pojęcie używane przez językoznawców - nieprecyzyjne, intuicyjne, często odrzucane, por.
Człowiek człowiekowi wilkiem Rozmawialiśmy po angielsku.
Zapomniał języka w gębie. Kryteria wyodrębniania wyrazów
-graficzne: wyraz to ciąg znaków zawarty między spacjami
-fonetyczne; wyraz to ciąg fonemów z jedną tylko sylabą akcentowa
-strukturalny: wyraz to ciąg fonemów, którego nie można rozbić, poprzestawiać lub skrócić bez istotnej zmiany znaczenia
-morfologiczne: wyraz to ciąg fonemów w trakcie odmiany przyjmujący jeden zestaw końcówek
-składniowe: wyraz to minimalne część tekstu, mogąca pełnić funkcje poprawnego wypowiedzenia
-semantyczne: wyraz to najmniejsza całość znaczeniowa
R. Łaskowski - Definicja
Wyraz - najmniejsza, względnie samodzielna znacząca jednostka językowa zdolna do spełniania jakiejś funkcji syntaktycznej: może ona samodzielnie lub w połączeniu z innymi wyrazem stanowić człon wypowiedzenia lub wypowiedzenie
Pojęcie jednostki leksykalnej (M. Grochowski)
Jednostka leksykalna jest to ciąg elementów diakrytycznych mający znaczenie globalne.
Por. biały kruk (coś rzadkiego, wyjątkowego), przyrodni brat
Jednostki leksykalne
Ciągłe
-Reprezentowane za pomocą pojedynczych segmentów graficznych (bryczka, kuzyn)
Nieciągłe:
-Nieciągłe czasowniki (okazuje się)
-Tzw. Stałe związki frazeologiczne (kocie łby)
-Nieciągłe przysłówki (po cichu)
-Spójniki supletywne (zarówno.. jak)
Ile jest wyrazów we współczesnym języku polskim - w świetle danych psycholingwistycznych;
-zasób słownictwa czynnego przeciętnego Polaka - nie więcej niż kilkanaście tysięcy


(…)

… za podstawową? (por. ciurek)
-czy jako odrębne traktować czasowniki dokonane i niedokonane, jednokrotne i wielokrotne (np. brać- wziąć,)
-czy rzeczowniki odczasownikowe zawsze sa oddzielnymi wyrazami, czy są formami fleksyjnymi? (por. doczytywanie)
- czy czasowniki z się są jednostkami odrębnymi czy wariantami czasowników bez tego zaimka? (kochać się, wychowywać się)
Leksykografia - jeden z najstarszych działów językoznawstwa, w którym podjęto badania statystyczne, ilościowe
-konkordancje tekstów
-indeksy
-słowniki frekwencyjne (łączna częstość, statystyczna ilość występowania wyrazu)
Tendencje statystyczne w leksyce
- pierwsze prace w językoznawstwie… -prawie wszystkie zależności statystyczne które sformułował Zipf, odnoszą się do tekstu
-zależności te to związek między częstotliwością w tekście…
…, rubieże, zwykle nacechowane także stylistycznie (podniosłe)
Archaizmy:
-archaizmy leksykalne np. cyrulik, konsyliarz
-archaizmy semantyczne np. polityczny- „grzeczny”, zaćma- „ciemność”, płeć - „cera”
-archaizmy słowotwórcze np. kawalec - kawałek, ogrodny - ogrodowy
-historyzmy (archaizmy rzeczowe) szyszak, jasyr, cześnik
Wyrazy o ograniczonym zasięgu
Wyrazy nacechowane terytorialne
Regionalizmy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz