Kwasy silnie utleniające - strona 17

Metabolizm roślin - Lipidy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metabolizm roślin
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1365

, rozpuszczalnych w organicznych rozpuszczalnikach. Należą tu pochodne kwasów tłuszczowych (tłuszcze proste...

Kwas moczowy - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 973

, który to wolnym rodnikiem nie jest, ale ma wszystkie cechy związku silnie utleniającego, wolnorodnikowego. Zaczęto...

Tłuszcze właściwe

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1127

TŁUSZCZE WŁAŚCIWE Tłuszcze właściwe są to estry gliceryny i wyższych kwasów tłuszczowych; estry...

Wymiana jonowa-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Elżbieta Grochulska-Segal
 • Systemy odnowy wody
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1456

w roztworze). Kationity - wymieniają kationy, mają charakter kwasów lub ich soli; mogą być słabo lub silnie...

Pierwiastki bloku d

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2338

ulega pasywacji w stężonych kwasach utleniających. Inaczej reaguje z kwasem solnym lub tlenowymi...

Tlenki - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1330

tego niemetalu w cząsteczce kwasu), najczęściej reagują z wodą tworząc kwasy tlenowe: H2O + SO2 = H2SO4...

Zagadnienia do egzaminu chemia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisława Sanak-Rydlewska
 • Chemia
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2457

- opiera się na zjawisku uwspólniania par elektronów między dwoma silnie elektroujemnymi atomami...

Piroliza i redukcja odpadów.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3654

utleniającymi. Jest procesem wysokotemperaturowym, bezkatalitycznym (katalizator obniża jedynie temperaturę...