Kwantowanie - strona 9

Kodowanie informacji w systemach cyfrowych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539

fragmenty, które moŜna zapisać w sposób zajmujący mniejszą liczbę bajtów Kwantowanie / kodowanie / kompresja...

Masa neutrino

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1295

jest kwantowany. Za to cząstki beta podczas rozpadu promieniotwórczego mogą mieć różne wartości energii. Badacze...

Multimetry cyfrowe

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr hab inż. prof. PŚK Józef Kuśmierz
 • Miernictwo cyfrowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3948

układu wejściowego Błąd rozdzielczości (błąd kwantowania) zastosowanego przetwornika Błąd rozdzielczości...

Radio kognitywne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1295

induced barrier lowering DIBL), zubożenie polikrzemu, kwantowanie kanału i tunelowanie prądu bramki...

Wykład - przetworniki cyfrowe

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Polak
 • Miernictwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 651

cyfrowej na proporcjonalną do niej wartość analogową (kwantowaną) Rys. Symbol i charakterystyka idealnego...

Chamia fizyczna materiały do egzaminu + egzamin

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zembala
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2023

"Anizotropia – zależność od kierunku. Wykazywanie odmiennych właściwości (rozszerzalność termiczna, przewodnictwo elektryczne, współczynnik załamania światła, szybkość wzrostu i rozpuszczania kryształu) w zależności od kierunku. Ciała anizotropowe wykazują różne właściwości w zależności od k...

Polimery i zaawansowana ceramika

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. inż. Magdalena Szutkowska
 • Polimery
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1442

zjawiskiem zachodzącym w nadprzewodnikach są: wypychanie pola magnetycznego - efekt Meissnera, kwantowanie...