Wykład - przetworniki cyfrowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - przetworniki cyfrowe - strona 1 Wykład - przetworniki cyfrowe - strona 2 Wykład - przetworniki cyfrowe - strona 3

Fragment notatki:

PRZETWORNIKI CYFROWO-ANALOGOWE (C/A)
- zadaniem przetworników C/A jest zamiana sygnału z postaci cyfrowej na proporcjonalną do niej wartość analogową (kwantowaną)
Rys. Symbol i charakterystyka idealnego przetwornika C/A
-Podstawowe parametry przetworników C/A (we/wy, statyczne i dynamiczne)
liczba bitów wejściowych
rodzaj sygnału wyjściowego (napięcie, prąd, …)
zakres i polaryzacja wyjścia
obciążalność
rozdzielczość
dokładność
czas ustalania
- rodzaje przetworników C/A
sumowanie prądów
Rys. Przetwornik C/A z sumowaniem prądów
ck= 0 lub 1
przetworniki drabinkowe
Rys. Przetwornik C/A z drabinką R-2R
ck= 0 lub 1
CYFROWE PRZYRZĄDY POMIAROWE
+ Przyrządy cyfrowe przetwarzają nośnik informacji w sposób cyfrowy i wynik pomiaru eksponują najczęściej również w postaci cyfrowej
+ Sygnał cyfrowy to taki sygnał, który może przyjmować skończoną liczbę wartości
+ Błąd dyskretyzacji odczytu w miernikach cyfrowych
+ Idea działania przyrządów cyfrowych
- urządzenie ma wykonywać wiele operacji cyfrowych w określonej kolejności (zgodnie z tzw. Programem działania)
- duża szybkość działania
- zwiększenie dokładności pomiarów
- umożliwienie skomplikowanych pomiarów pośrednich
- łatwość obsługi (prowadzenia pomiarów)
- możliwość komunikacji i wymiany danych z innymi urządzeniami
+ Mikroprocesor jako cyfrowa jednostka sterująco-obliczeniowa
- podstawowe elementy mikroprocesora
jednostka arytmetyczno-logiczna (ALU)
układ sterowania
zespół rejestrów
magistrala danych
- podstawowe parametry mikroprocesora
długość słowa (w bitach) na którym wykonywane są operacje (np. 8-, 16-bitowe)
maksymalna częstotliwość zegara taktującego (w MHz lub GHz)
+System mikroprocesorowy
- podstawowe elementy
mikroprocesor
pamięć stała (programu) (ROM)
pamięć zapisywalna (operacyjna) (RAM)
układy wejścia-wyjścia
magistrale: adresowa, danych, streująca
- mikrokontrolery
- procesory sygnałowe
- programowalne układy logiczne


(…)

… POMIAROWYCH
+ Przetwarzanie w dziedzinie czasu
- wartość średnia sygnału pomiarowego (składowa stała)
- składowa zmienna sygnału pomiarowego
- wartość skuteczna sygnału pomiarowego
+ Przetwarzanie w dziedzinie częstotliwości
- idea transformacji czas-częstotliwość sygnałów okresowych
>> próbki w dziedzinie czasu próbki w dziedzinie częstotliwośći
>> „nieskończony” sygnał skończona liczba próbek np. sinusoida 3 liczby (amplituda, częstotliwość, faza)
- przykładowe wyniki przetwarzania w dziedzinie częstotliwości
>> widmo sygnału
>> filtracja częstotliwościowa
>> właściwości układów dynamicznych
- własności transformacji
>> każdy sygnał okresowy można przedstawić jako sumę sinusoid (J. Fourier)
>> transformatę sinusoidy o określonej częstotliwości można przedstawić za pomocą jednej liczby: liczby…
… i odwrotnego
+ Metody sztucznej inteligencji w pomiarach
- techniki rozpoznawania obrazów
- sztuczne sieci neuronowe
- logika rozmyta
Przykład: Ślepa separacja sygnałów z wykorzystująca SSN
PYTANIA KONTROLNE
- Opisz podstawowe sposoby przetwarzania C/A
- Jakie są podstawowe parametry przetworników C/A
- Wymień bloki składowe i omów działanie cyfrowych przyrządów pomiarowych
- Scharakteryzuj cyfrowe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz