Kultura alternatywna

Kontrkultura - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Teoria kultury
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672

.). związana była z represjami Potem - dokładna kontynuacja I etapu kontrkultury kultura alternatywna. ...

Kultura i jej rola w życiu społecznym

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3549

jego dziejów, intelektualnych zdobyczy i emocjonalnych doznań" 3. KONTRKULTURA I KULTURA ALTERNATYWNA Twórcą...

Różnorodność kulturowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Wanda Takuska-Mróz
 • Socjologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1652

 kontrkultura  kultura alternatywna Paleczny: subkultura to taka część grupy kulturowej, która neguje...

Literatura Polska po 1976 roku

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Barbara Warkocka-Szołtysek
 • Najnowsza literatura polska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 875

poza cenzurą w latach 1980-1989. Zarówno twórcami jak i odbiorcami byli ludzie ze środowisk kultury...

Kultura - wykład

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Maria Magoska
 • Socjologia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1239

Czarnoski, Alina Jawłowska, Anotnina Kłoskowska Kultura alternatywna - równoległa do dominującej Kultura...

Kultura, manifest

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Maria Magoska
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1162

Czarnoski, Alina Jawłowska, Anotnina Kłoskowska Kultura alternatywna - równoległa do dominującej Kultura...

Genealogia traumy kulturowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

decyduje poprzedzająca przełom izolacja, lub przeciwnie ‐ otwartość na kulturę alternatywną, w naszym...